VED DU, HVEM DER MODTAGER DINE LIVSFORSIKRINGER OG PENSIONER?

Har du valgt at sikre din fremtid med en livsforsikring eller investeret i en pensionsordning? I så fald vil der som regel blive udbetalt et beløb ved din bortgang. Det er dog afgørende at have klarhed over, hvem der vil modtage udbetalingerne fra dine forsikrings- og pensionsordninger. Ved at være opmærksom på disse detaljer kan du nemlig undgå uforudsete konsekvenser.

ER DIN SAMLEVER DIN NÆRMESTE PÅRØRENDE?

Mange er ofte i tvivl, når der skal skelnes mellem arvinger og nærmeste pårørende. Der er nemlig forskel på arvinger i henhold til arveloven og nærmeste pårørende i henhold til forsikrings- og pensionslovgivningen, særligt når det gælder samlevere. Her bør man være opmærksom på, at en samlever ikke automatisk betragtes som arving i henhold til arveloven. Dog kan en samlever i henhold til forsikrings- og pensionslovgivningen godt anses som nærmeste pårørende, hvis specifikke krav er opfyldt. Det kan f.eks. omfatte dokumentation af etableret samliv, fælles økonomiske forpligtelser eller andre juridiske beviser på et nært forhold.

BETINGELSER FOR FORSIKRINGS- OG PENSIONSUDBETALINGER

Først og fremmest kan du angive en begunstiget i policen med navns nævnelse. Uden angivelse, vil ordningen tilfalde nærmeste pårørende. Forsikrings- og pensionsudbetalinger til nærmeste pårørende følger en bestemt prioriteringsrækkefølge:

  1. Ægtefælle
  2. Samlever (under visse betingelser)
  3. Børn
  4. Andre arvinger

Har du f.eks. både ægtefælle og børn, vil ordningen alene blive udbetalt til din ægtefælle. Har du derimod kun børn, vil udbetalingen blive delt ligeligt imellem dem.

Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne for, hvordan nærmeste pårørende defineres i relation til ugifte samlevende. Din samlever anses kun som nærmeste pårørende, hvis din forsikrings- eller pensionsordning er oprettet efter 2008, eller hvis du aktivt har foretaget ændringer på en ældre ordning for at inkludere din samlever.

Samlevende defineres ved, at parterne har fælles bopæl, og at én af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Vente, have eller have haft et fælles barn
  2. Have levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i 2 år

Lever du sammen med din samlever uden at have oprettet et testamente, og har I en forsikrings- eller pensionsordning fra 2008 eller senere, vil I modtage hinandens udbetalinger ved den enes bortgang. Dog er samleveren ikke arving – arvingerne i dødsboet er afdødes børn eller andre familiemedlemmer ifølge arveloven.

Hvis forsikrings- eller pensionsordningen er ældre end 2008 og ikke inkluderer din samlever som nærmeste pårørende, vil vedkommende ikke have ret til forsikrings- eller pensionsudbetalinger ved din bortgang.

SÅDAN UNDGÅR DU UFORUDSETE KONSEKVENSER

Hvis du lever med en samlever, er det vigtigt at træffe beslutninger om arv og forsikrings- og pensionsudbetalinger for at undgå uforudsete konsekvenser. Du kan begunstige din samlever ved at kontakte dit forsikringsselskab eller pensionsinstitut, hvor du tydeligt angiver vedkommendes navn eller får ændret klausulen om nærmeste pårørende, så den omfatter din samlever.

Ønsker du derimod at justere arveforholdene, herunder at din samlever skal inkluderes som arving i dit dødsbo, kræver det, at du opretter et testamente.

UDBETALING

Hvis du har en forsikrings- eller pensionsordning, der skal udbetales ved din bortgang, vil forsikringsselskabet eller pensionsinstituttet identificere begunstigede i ordningen. Herefter kontakter de den eller de pågældende, der er begunstiget, for at indhente relevante oplysninger til udbetaling. Udbetalingen sker direkte til den eller de begunstigede udenom dødsboet. Boafgiften vil således være afregnet overfor staten ved udbetalingstidspunktet, så du kan anvende pengene frit.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING

Det anbefales at søge professionel rådgivning ved begunstigelse i forsikringer og pensioner samt testamenteoprettelse for at sikre korrekt behandling i overensstemmelse med lovgivningen. Derved sikrer du, at dine ønsker om arv og udbetalinger respekteres, og at dine nærmeste undgår fremtidige udfordringer.