VED DU, HVAD FORSKELLEN ER PÅ EN FREMTIDSFULDMAGT OG EN GENERALFULDMAGT?

To almindelige typer fuldmagter, som ofte forveksles, er generalfuldmagt og fremtidsfuldmagt. De to fuldmagter muliggør begge, at en person kan handle på vegne af en anden, men der er dog alligevel væsentlig forskel på, hvad de to fuldmagtsformer indebærer. I denne artikel har vi derfor oplistet de vigtigste forskelle mellem dem.

FREMTIDSFULDMAGT KONTRA GENERALFULDMAGT

Både generalfuldmagten og fremtidsfuldmagten er vigtige juridiske redskaber, men de tjener forskellige formål og er relevante i forskellige livssituationer. Det er derfor vigtigt at forstå forskellene mellem de to fuldmagtsformer, så du kan sikre, at dine juridiske anliggender håndteres i overensstemmelse med dine ønsker.

HVAD ER EN FREMTIDSFULDMAGT?

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der giver dig mulighed for at udpege den person, du ønsker, skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du grundet fysisk eller mental svækkelse ikke længere er i stand til det. Det kan omfatte situationer som ulykker eller alvorlige sygdomme såsom kræft, en blodprop, hjerneskade, demens eller alzheimers. Hvis ikke du har en fremtidsfuldmagt kan situationer som disse resultere i, at du vil blive underlagt et værgemål.

En af de væsentligste forskelle på en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt er, at en fremtidsfuldmagt først kan træde i kraft, når du som fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at agere eller træffe beslutninger på egen hånd. Under oprettelsen af fremtidsfuldmagten har du mulighed for at specificere, hvilke beføjelser fuldmagtshaveren skal have samt eventuelle begrænsninger, som du ønsker fuldmagtshaveren skal følge. Fremtidsfuldmagter kan dække forskellige områder, herunder sundhedspleje, økonomiske beslutninger, køb og salg af bolig samt andre personlige anliggender.

HVAD ER EN GENERALFULDMAGT?

Modsat en fremtidsfuldmagt træder en generalfuldmagt sædvanligvis i kraft øjeblikkeligt og giver fuldmagtshaveren mulighed for at agere på vegne af dig med det samme. Dog mister en generalfuldmagt sin gyldighed, hvis du bliver ude af stand til at varetage egne interesser, f.eks. på grund af alvorlig sygdom eller mental svækkelse.

En generalfuldmagt repræsenterer en omfattende form for fuldmagt, da den giver fuldmagtshaveren beføjelse til at træffe beslutninger på alle områder. Disse beslutninger kan inkludere handlinger som håndtering af bankkonti, køb og slag af bolig, indgåelse af kontrakter eller andre juridiske anliggender. En generalfuldmagt kan dog have forskellige omfang og begrænsninger, afhængigt af de specifikke vilkår og betingelser, der fastsættes i fuldmagten. Sædvanligvis vil en generalfuldmagt anvendes, hvor der ønskes hjælp til hverdagsopgaver af administrativ karakter.  Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på, at du som fuldmagtsgiver skal være ved fuld fornuft, når fuldmagten oprettes, da den ellers vil være ugyldig.

FÅ OVERBLIK OVER FORSKELLENE MELLEM EN FREMTIDSFULDMAGT OG EN GENERALFULDMAGT

Nedenstående oversigt giver dig et indblik i de væsentligste forskelle mellem en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt. Det kan give dig et overblik over, hvordan de adskiller sig, så du bedre kan vurdere, hvilken type fuldmagt, der er mest relevant for dig baseret på dine specifikke ønsker og behov.

PERSONLIG OG PROFESSIONEL RÅDGIVNING

Vi anbefaler, at du søger juridisk rådgivning for at sikre, at din situation og alle relevante forhold er overvejet, så din fuldmagt får det tilsigtede indhold. Hos Assecca Advokater har vi mange års erfaring med at udarbejde både fremtidsfuldmagter og generalfuldmagter, og vi står altid klar til at hjælpe dig med at oprette en fuldmagt, der er skræddersyet efter dine specifikke ønsker og behov. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 6917 1999 eller via mail på kontakt@assecca.dk for en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig.