VORES SPECIALER

BOLIGHANDEL

Køb og salg af bolig samt familie- og deloverdragelser

BOPÆLSSAG

Kommer inden
længe

BØRNETESTAMENTE

Testamente omkring forældremydighed og arv

DØDSBOBEHANDLING

Håndtering af juridiske og praktiske opgaver ved boet efter afdøde

FORÆLDREMYNDIGHEDSSAG

Kommer inden
længe

FREMTIDSFULDMAGT

Fuldmagt til dine nærmeste
for fremtiden

GAVEBREV

Juridisk dokumentation for at du har givet en gave til et familiemedlem

GENERALFULDMAGT

Fuldmagt hvis du har brug for
hjælp fra dine nærmste

Baggrund

GÆLDSBREV

Juridisk dokumentation for et lån mellem familie eller andre

Baggrund

INKASSO

Inddrivelse af dine penge, hvis
de ikke er betalt til tiden

Baggrund

SAMEJEOVERENSKOMST

Aftale om fælles ejerskab af bolig,
når man ikke er gift

Baggrund

SAMVÆRSSAG

Kommer inden
længe

Baggrund

SKILSMISSE

Ophør af ægteskab, juridisk aftale om børnene og fordeling af hvad I ejer 

Baggrund

TESTAMENTE

Testamete for ægtefæller,
samlevede og enlige

Baggrund

ÆGTEPAGT

Ægtepagt omkring særeje af
f.eks. pension, arv eller gaver