SÆREJE I ÆGTESKABET

Ved ægteskabets indgåelse er udgangspunktet delingsformue, også kaldet formuefællesskab. Dog er delingsformue ikke altid den optimale løsning for alle par. Som ægtepar kan I derfor oprette en ægtepagt med den ønskede type særeje, hvis I gerne vil opdele jeres aktiver, formuer eller gæld. Der findes forskellige typer af særeje. Her kan du læse om de mest anvendte former for særeje og deres betydning.

FRAVIGELSE AF UDGANGSPUNKTET

Ved ægteskabets indgåelse er udgangspunktet, at I har delingsformue. Dette udgangspunkt kan fraviges ved indsættelse af bestemmelser om særeje i en ægtepagt. Retsvirkningen af dette er, at I ikke skal dele jeres formuer eller gæld ligeligt i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Særeje kan omfatte alt, hvad I hver især ejer på nuværende tidspunktet, samt alt hvad I erhverver i fremtiden. Ligeledes kan en ægtepagt oprettes inden ægteskabet og omfatte alt, hvad I hver især ejer ved indgåelsen af ægteskabet. Herudover kan det omfatte specifikke ejendele eller gæld.

Situationer hvor I kan overveje om særeje er noget for jer:

  • Hvis I ikke ønsker at dele lige ved en skilsmisse.
  • Hvis der er betydelig forskel i jeres formuer.
  • Hvis én af jer har optaget stor gæld.
  • Hvis én af jer forventer at arve en betydelig formue.
  • Hvis én af jer driver eller planlægger at drive en virksomhed og ønsker at beholde denne ved en eventuel skilsmisse.
  • Hvis I ønsker, at den længstlevende ægtefælle ikke skal dele sin formue med afdødes børn fra tidligere forhold

SKILSMISSESÆREJE

Skilsmissesæreje indebærer, at I hver især bevarer jeres egen formue ved separation og skilsmisse, men deler disse i tilfælde af død. Det er derfor vigtigt at bemærke, at hvis én af jer skulle gå bort, vil skilsmissesærejet blive til delingsformue for jer begge. Det betyder, at der ikke længere vil eksistere særeje mellem jer, når den ene dør, eftersom jeres formuer nu skal deles. Længstlevende har mulighed for at sidde i uskiftet bo med skilsmissesæreje, der bliver til delingsformue ved død.

FULDSTÆNDIG SÆREJE

Fuldstændig særeje indebærer, at I hver især beholder jeres egen formue ved separation, skilsmisse og død. Jeres særeje indgår således ikke i den fælles formue. Dette påvirker dog ikke arveretten, da længstlevende ægtefælle stadig arver efter den førstafdøde ægtefælle. Den længstlevendes eget særeje forbliver dennes særeje og skal således ikke indgå i førstafdødes dødsbo. På denne måde sikrer I, at den længstlevende ægtefælle ikke er forpligtet til at udbetale arv til børn fra førstafdødes tidligere forhold eller at hæfte for eventuel gæld, som måtte tilhøre den afdøde ægtefælle. Længstlevende har ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo med denne del af formuen, da den er særeje. Boet skal derfor skiftes og deles mellem arvingerne.

KOMBINATIONSSÆREJE

Kombinationssæreje er en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændig særeje. Det indebærer, at I hver især beholder jeres egen formue fra særejet i tilfælde af separation eller skilsmisse. I tilfælde af, at en af jer skulle gå bort, bliver afdødes særeje til delingsformue, mens den længstlevendes særeje bliver til fuldstændigt særeje og indgår således ikke i bobehandlingen. Denne type særeje sikrer den længstlevende bedst muligt. Herved kan den længstlevende ægtefælle beholde sin egen formue, samtidig med at denne har mulighed for at sidde i uskiftet bo med førstafdødes formue.

PROFFESIONEL RÅDGIVNING

Hvis I er i tvivl om, hvilken type særeje der er bedst for jer, eller hvis I ønsker at oprette en ægtepagt, er I mere end velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 6917 1992 eller på mail kontakt@assecca.dk til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.