VORES PRISER

Hos Assecca Advokater tilbyder vi konkurrencedygtige og gennemsigtige priser. Du vil altid få tilsendt et prisestimat, når du retter henvendelse til os. Læs mere om vores priser her.

PRISLISTE

Nedenfor er angivet, hvad de enkelte ydelser indeholder.
Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Arveret

Børnetestamente
3.000

Afholdelse af ét telefon- eller onlinemøde, udarbejdelse af udkast til børnetestamente samt eventuelle tilrettelser efter eget ønske.
Retsafgiften på kr. 300 for underskrift ved notaren og registrering i Centralregistret for Testamenter er ikke inkluderet.

Testamente
5.500

Afholdelse af ét møde, udarbejdelse af udkast til testamente samt eventuelle tilrettelser efter eget ønske.
Retsafgiften på kr. 300 for underskrift ved notaren og registrering i Centralregistret for Testamenter er ikke inkluderet.

Testamente inkl. børnetestamente
6.500

En kombination af et (simpelt) testamente og et børnetestamente. Afholdelse af ét møde, udarbejdelse af udkast til testamente inkl. børnetestamente samt eventuelle tilrettelser efter eget ønske.
Retsafgiften på kr. 300 for underskrift ved notaren og registrering i Centralregistret for Testamenter er ikke inkluderet.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo
1.000

Udarbejdelse af samtykkeerklæring, hvor det er en forudsætning for at sidde i uskiftet bo.

Arveafkald
fra 3.000

Telefonisk rådgivning om afkald på arv, herunder konsekvenserne og retsvirkningerne ved at give et arveafkald.

Erklæring om begravelsesønsker
1.000

Udarbejdelse af erklæring om begravelsesønsker.

Familieret

Familielån (gældsbrev)
2.500

Afholdelse af ét telefonmøde, udarbejdelse af udkast til gældsbrev samt eventuelle tilrettelser efter eget ønske.

Familieoverdragelse
fra 10.000

Afholdelse af telefonmøde, udarbejdelse af udkast til købsaftale med vilkår for overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer samt udarbejdelse og tinglysning af skøde.

Fremtidsfuldmagt
2.500

Afholdelse af ét telefonmøde, udarbejdelse af udkast til fremtidsfuldmagt og eventuelle tilrettelser efter eget ønske.
Retsafgiften på kr. 300 for underskrift ved notaren og registrering i Personbogen er ikke inkluderet.

Gavebrev
1.500

Telefonisk rådgivning, udarbejdelse af udkast til gavebrev og eventuelle tilrettelser efter eget ønske.

Generalfuldmagt
2.500

Afholdelse af ét telefonmøde, udarbejdelse af udkast til generalfuldmagt og eventuelle tilrettelser efter eget ønske.

Såfremt generalfuldmagten skal notarpåtegnes, er retsafgiften på kr. 300 for underskrift ved notaren ikke inkluderet.

Samejeoverenskomst
5.500

Afholdelse af ét telefon- eller onlinemøde, udarbejdelse af udkast til samejeoverenskomst og eventuelle tilrettelser efter eget ønske.

Samlivsaftale
5.500

Afholdelse af ét telefon- eller onlinemøde, udarbejdelse af udkast til samlivsaftale og eventuelle tilrettelser efter eget ønske.

Ægtepagt (simpel)
5.500

Afholdelse af ét møde, udarbejdelse af udkast til ægtepagt, eventuelle tilrettelser efter eget ønske og tinglysning i Personbogen.
Tinglysningsafgiften på kr. 1.850 er ikke inkluderet.

Bolighandel

Andelsbolig
12.500

Gennemgang af overdragelsesaftalen og handlens øvrige dokumenter samt rådgivning vedrørende generelle juridiske forhold i relation til køb af andelsbolig og særlige forhold for den konkrete handel.

Ejerbolig
12.500

Gennemgang af købsaftalen og handlens øvrige dokumenter samt rådgivning omkring både generelle og særlige juridiske forhold i relation til køb af hus eller ejerlejlighed. Vi tager dialogen med ejendomsmægleren og udabejder eller kontrollerer skøde og refusionsopgørelse.

Forældrekøb inkl. lejekontrakt
15.000

Samme ydelse som andelsbolig eller ejerbolig, hvor vi også laver en lejekontrakt.

Grund
12.500

Byg det nye hus på en tom grund. Vi ser på købsaftalen med bilag samt yder rådgivning om generelle og specielle juridiske forhold i handlen. Vi står for dialogen med ejendomsmægleren og udabejder / kontrollerer skøde og refusionsopgørelse.

Hus til nedrivning
15.000

Byg drømmehuset på en grund, hvor huset skal rives ned. Vi gennemgår købsaftalen med bilag og rådgiver undervejs omkring generelle og særlige juridiske forhold, når der skal rives ned og bygges nyt.

Liebhaverbolig
medgået tid

For dig der køber en helt unik bolig, til en helt speciel pris, hvor der er behov for dybdegående rådgivning i processen.

Projektkøb
15.000

Køb af nybyg, der endnu ikke er færdigopført. Vi gennemgår købsaftalen med bilag og guider igennem processen ved fremhævelse af fokuspunkter og forhandlinger med sælger.

Sommerhus
12.500

Samme ydelse som køb af ejerbolig, specialtilpasset køb sommerhus.

Sælg selv handel
22.500

Køber og sælger har selv fundet hinanden. Vi står for alt papirarbejdet med købsaftale, skøde og refusionsopgørelse mv.

Berigtigelse uden rådgivning
6.250

Vi står for udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Dødsbobehandling

Dødsbo
medgået tid

Opstartsmøde samt løbende mail- og telefonkorrespondance med arvingerne. Indhentning af alle nødvendige oplysninger, opsigelse af abonnementer og aftaler samt salg af boets genstande og bolig. Kommunikationen med skifteretten, Skattestyrelsen, bank og kreditorer mv. samt udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse.

Tinglysning af skifteretsattest
3.000

Stod din afdøde ægtefælle som ejer af jeres fælles bolig eller sommerhus, hjælper vi med registrering af dig som eneejer på ejendommen.
Tinglysningsafgiften på kr. 1.850 er ikke inkluderet.

Arveafkald
fra 3.000

Telefonisk rådgivning om afkald på arv, herunder konsekvenserne og retsvirkningerne ved at give et arveafkald.

Skilsmisse

Bodelingsaftale
fra 12.500

Vi udarbejder en aftale om fordeling af aktiver og passiver, herunder bankkonti, pensioner, bolig, bil mv.

Samværs- og bidragsaftale
fra 7.500
  • Fordeling af børnene på 14 dagsbasis – eksempelvis 7/7-ordning, 5/9-ordning eller anden fordeling
  • Ferieafholdelse med børnene
  • Fordeling af udgifter i relation til børnene
  • Eventuelt børnebidrag (anvendes sædvanligvis ikke ved 7/7 eller 6/8-ordning)
  • Eventuelt ægtefællebidrag, herunder størrelse og varighed
Deloverdragelse af ejendom
fra 7.500
  • Kontakt med banken om eventuel gældsovertagelse
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftale med vilkår for ansvar og finansiering af handlen
  • Udarbejdelse og tinglysning af skøde

Inkasso

Inddrivelse
aftales nærmere