KENDER DU TIL KONSEKVENSERNE VED INDEFRYSNING AF BOLIGSKAT?

I en nylig meddelelse fra Skattestyrelsen er alle boligejere blevet gjort opmærksomme på kommende ændringer vedrørende opkrævning af boligskat. Fra 2025 får du som boligejer nemlig mulighed for at betale eventuelle skattestigninger med det samme eller benytte dig af det, der kaldes et indefrysningslån. Valget er dog ikke så simpelt som det lyder, da du aktivt skal fravælge lånet for at undgå renter og dermed gæld til skattevæsnet. I denne artikel har vi sammenfattet fordele og ulemper ved det nye lånetilbud samt hvilken betydning denne ændring potentielt kan have for dine økonomiske fremtidsudsigter.

HVAD INDEBÆRER INDEFRYSNING AF BOLIGSKAT?

Grundskyld er den skat, du som boligejer betaler for grundens værdi, mens ejendomsværdiskat fastsættes som en procentdel af den samlede værdi af din ejendom, inklusive hus og grund. Tidligere kunne man indefryse stigninger i grundskylden, men fra 2025 bliver det muligt at indefryse eventuelle skattestigninger for både grundskyld og ejendomsværdiskat, dvs. dine boligskatter. Det betyder helt konkret, at du som boligejer kan udskyde betalingen af din boligskat til et senere tidspunkt.

Indefrysning af grundskyld og ejendomsværdiskat indebærer, at du som boligejer kan fortsætte med at betale samme beløb i boligskat, selvom skatten stiger. Dog skal du være opmærksom på, at det indefrosne beløb skal tilbagebetales med renter, når du sælger din bolig.

Ønsker du derimod at betale potentielle stigninger i boligskatten med det samme, skal du aktivt fravælge et indfrysningslån via din forskudsopgørelse. Hvis du ikke fravælger indfrysningslånet, vil ordningen fortsætte som hidtil. Derudover vil der som noget nyt påløbe renter på indefrysningslånet fra år 2025 med en sats på 3,57 procent.

FORDELE OG ULEMPER VED INDFRYSNINGSLÅN

Et indefrysningslån kan være en fin løsning, især hvis du som ny boligejer står over for udfordringer med en stram økonomi eller ønsker at opbygge en økonomisk buffer til din alderdom. Det skyldes, at du som boligejer undgår at skulle betale gebyrer eller bidragssats på lånet, samtidig med at renten er lavere end ved et banklån.

Udskydelse af betaling af boligskatterne kan også være relevant, hvis du har anden, dyrere gæld, som du ønsker at afvikle hurtigere. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at indefrysning af gæld kan indskrænke dit økonomiske råderum i fremtiden, da friværdien i din bolig gradvist vil aftage over tid. Hvis du har en betydelig friværdi, kan indefrysning dog øge det nuværende rådighedsbeløb uden bekymring om tilbagebetaling, indtil boligen bliver solgt.

Hvis dit budget tillader det, kan det derfor være en fornuftig beslutning at betale boligskatterne med det samme, da der kan opbygges en betydelig gæld over årene. Det resulterer i en højere samlet tilbagebetaling sammenlignet med betalingen af boligskatten på nuværende tidspunkt. Derudover klassificeres boligskat som gæld, og det kan påvirke låneevnen, hvis du senere hen ønsker yderligere lån til andre formål. Reduktion af friværdi, som følge af indefrysning, kan også få betydning, hvis du senere hen ønsker at købe en ny bolig.

Samlet set bør du altså overveje både fordele og ulemper nøje samt individuelle forhold som friværdi og lånbehov, før du beslutter dig for at indefryse boligskatterne.