INKASSO

VI HÅNDTERER INKASSOPROCESSEN FOR DIG – HELT FRA START TIL SLUT

Så snart du opdager, at en kunde ikke har betalt en faktura, bør du reagere. Der er altså ingen grund til at være tilbageholdende med at rykke din kunde for betalingen. Som erhvervsdrivende er det netop afgørende at man får betaling for sit arbejde, men desværre oplever de fleste på et tidspunkt, at deres kunder ikke betaler til tiden. Derfor kan det blive nødvendigt at få hjælp fra et advokatfirma, som kan stå for inddrivelsen og sørge for, at du får betalingen i hus. 

 

Hos Assecca Advokater har vi mange års erfaring med inkassosager, og vi varetager derfor hele inkassoprocessen for din virksomhed fra start til slut – helt fra den første rykkerskrivelse til tvangsinddrivelse igennem fogedretten, kan vi hjælpe dig med at inddrive dit krav. Samtidig kan vi også være behjælpelige med at føre sagen i byretten, hvis der fremsættes indsigelser mod kravet. Det eneste du behøver at gøre, er at fremsende din faktura til os.

VI FORETAGER EN EFFEKTIV INKASSOPROCES

Vores bistand omfatter bl.a.: 

  • Gennemgang og opgørelse af kravet
  • Rykkerskrivelse med opkrævning af rykkergebyr
  • Inkassoskrivelse med opkrævning af inkassoomkostninger
  • Evt. indgåelse af afdragsordning og administration af denne
  • Indlevering af betalingpåkrav til fogedretten
  • Deltagelse i telefonisk fogedretsmøde
  • Udkørende fogedforretning

INKASSOPROCESSEN HELT FORENKLET

VI SENDER EN RYKKERSKRIVELSE

Først og fremmest sørger vi for at sende én rykkerskrivelse med opkrævning af renter og et rykkergebyr, hvor vi orienterer skyldneren om, at beløbet vil blive overdraget til inkasso.

I samme forbindelse undersøger vi, om skyldneren har en berettiget indsigelse mod kravet, som i så fald vil betyde, at sagen skal overgå til behandling som en almindelig rettssag i stedet for en inkassosag. Sker dette vil vi sørge for at orientere og rådgive dig omkring den videre proces.

VI SENDER EN INKASSOSKRIVELSE

Det er vores erfaring, at det i mange tilfælde vil er tilstrækkeligt, hvis skyldneren modtager én rykker fra et advokatfirma.

Betaler skyldneren derimod ikke  på trods af rykkeren, og hvis skyldner stadig ingen indsigelser har, fremsender vi en inkassoskrivelse med yderligere opkrævning af inkassoomkostninger og forbereder sagen til fogedretten, hvis der fortsat ikke betales.

VI FÅR EN DOM I FOGEDRETTEN

Modtager vi fortsat ikke betaling efter inkassoskrivelsen, er det nødvendigt at indbringe sagen for fogedretten for at få en dom på, at beløbet skal betales. Dommen er nødvendig for at vi kan inddrive kravet.

Hvis den manglende betaling er mindre end 100.000 kr., indleverer vi et betalingspåkrav til fogedretten. Hvis skyldneren ikke har gjort indsigelse imod kravet inden 14 dage fra indleveringen, får vores betalingspåkrav samme virkning som en dom.

VI INDDRIVER KRAVET VIA FOGEDRETTTEN

Når vi har fået en dom på, at beløbet skal betales til dig, vil vi via fogedretten foretage udlæg i eventuelle værdigenstande (bil, bolig m.v.). Fogedretten noterer udlægget, og kan skyldneren fortsat ikke betale, kan udlægget bruges til at tvangssælge værdigenstande, så du kan få betaling.