HVORFOR ER DET EN GOD IDE AT OPRETTE ET TESTAMENTE?

Oprettelse af et testamente er en god idé for enhver, uanset alder og økonomi. Med et testamente får du nemlig mulighed for at bestemme, hvordan din arv skal fordeles, så du kan sikre, at dine ejendele og formue tilfalder de personer, du ønsker.

ÆNDRING AF ARVEFORDELING

Hvis du ønsker, at din arv skal fordeles på anden vis end det, der er bestemt i arveloven, kræver det et testamente. Det kan f.eks. være relevant, hvis du betragter din partners børn som dine egne og ønsker, at de arver på lige fod med jeres fælles børn. Det kan også være, at du har et ønske om at tildele mindre arv til et familiemedlem på grund af begrænset kontakt, eller du kan have et ønske om at tilgodese dine børnebørn over dine egne børn, fordi du mener, at børnebørnene vil få større glæde af arven.

Hvis du ikke har ægtefælle eller børn, og det er usandsynligt, at dine forældre eller søskende arver dig, eller hvis du ikke ønsker, at de skal gøre det, så bør du overveje at oprette et testamente for at tilpasse arvefordelingen. Et testamente giver dig mulighed for at vælge nevøer, niecer eller en nær ven som arvinger, og samtidig kan det også kombineres med støtte til en velgørende organisation.

UGIFTE SAMLEVENDE

Mange tror fejlagtigt, at ugifte samlevende arver hinanden, hvis de bor sammen eller har fælles børn. Ifølge arveloven vil din samlever dog ikke automatisk arve efter dig. Hvis du og din partner ønsker at sikre hinanden, er det derfor nødvendigt med et testamente. Det gælder især, hvis der er børn involveret, da de ellers vil arve alt efter den førstafdøde forælder, herunder boligens værdi. Det kan resultere i, at den efterlevende forælder skal betale for den afdødes andel af boligen, da mindreårige sjældent tillades at eje fast ejendom. Ved at oprette et testamente kan du sikre, at din samlever modtager den ønskede del af din arv og undgår potentielle tvister.

SÆREJE

Arv kan gøres til særeje, sådan at den ikke skal deles mellem din arving og dennes ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller separation. For at gøre arven til særeje er det nødvendigt at oprette et testamente, da særeje ikke opstår automatisk.

Særeje til din arving betyder ikke, at din arvings ægtefælle automatisk afskæres fra at arve særejet. Det har derimod indflydelse på, hvordan særejet indgår i dødsboet og derved fordelingen af særejearven mellem ægtefælle og børn. Der findes forskellige måder og kombinationer, hvorpå arven kan gøres til særeje, og det er derfor vigtigt, at særejet skræddersys efter dine ønsker og behov.

BÅNDLÆGGELSE AF ARV

Båndlæggelse indebærer, at din arving ikke kan disponere frit over de båndlagte midler, og arven bliver således låst. Ønsker du at båndlægge arven, skal dette også besluttes i et testamente. Selve båndlæggelsen kan knyttes til en bestemt begivenhed, alder eller et specifikt formål som boligkøb eller udbetaling på månedlig basis. For at opnå den ønskede form for båndlæggelse er det vigtigt at indarbejde nøjagtige instruktioner i testamentet.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING

Der er flere gode grunde til at oprette et testamente, og dette er blot nogle af dem. Det er altid en god ide at søge professionel rådgivning for at sikre, at dit testamente afspejler dine ønsker og opfylder alle nødvendige juridiske krav. Hos Assecca Advokater har vi mange års erfaring med udarbejdelse af testamenter. Hvis du ønsker at oprette et testamente eller har spørgsmål til selve processen, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 6917 1999 eller via mail på kontakt@assecca.dk, så du kan sikre en ukompliceret fordeling af arven.  Øverst på formularen