HVORDAN FOREGÅR EN SKILSMISSE?

Hvis du og din ægtefælle ønsker at gå hver til sit, kræver det en separation eller skilsmisse. Processen indebærer mange vigtige overvejelser, hvilket ofte kan være følsomt og overvældende. I denne artikel får du et overblik over de vigtigste punkter, som du bør være opmærksom på, hvis du overvejer en skilsmisse.

ER I ENIGE

Hvis du og din ægtefælle er enige om at ville skilles og om vilkårene for skilsmissen, er det muligt at undgå en separation først. Det indebærer, at I begge er enige om at skilles direkte, og at I er enige om et eventuelt ægtefællebidrag, og hvem der skal blive boende I lejeboligen, hvis I har sådan en.

Skilsmissen indledes ved at sende en digital ansøgning via Familieretshusets hjemmeside.

En alternativ mulighed er separation før skilsmissen, hvor I kan finde ud af, om I ønsker at genoptage ægteskabet, eller om I ønsker at blive skilt.

ER I UENIGE

Hvis I ikke er enige om beslutningen, kræves der som udgangspunkt en separationsperiode på et halvt år, før Familieretshuset kan bevillige jeres skilsmisse. Hvis din ægtefælle ikke er samarbejdsvillig, kan du derfor selv påbegynde skilsmisseprocessen ved at indsende en digital ansøgning om separation via Familieretshusets hjemmeside. Du har nemlig ret til at blive separeret uanset om din ægtefælle er enig eller ej. Efter de 6 måneders separation vil du også have ret til at blive skilt, selvom din ægtefælle måske fortsat modsætter sig skilsmissen.

I visse tilfælde kan skilsmissen bevilges direkte uden separationsperioden, selvom I ikke er enige. Det vil være tilfældet, hvis der er særlige grunde til det, såsom utroskab, vold eller hvis I har boet hver for sig i mindst to år på grund af uoverensstemmelser, m.v.

Kan I ikke opnå enighed om separation, skilsmisse eller vilkårene i øvrigt, vil I blive indkaldt til en vilkårsforhandling i Familieretshuset. Her vil I modtage vejledning om betydningen af at blive separeret eller skilt, og få mulighed for at drøfte spørgsmål vedrørende ægtefællebidrag og hvem der skal forblive boende, hvis I bor til leje. Har I børn sammen, vil I også blive informeret om forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag.

DELING AF DEN FÆLES FORMUE

En ansøgning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset, medfører at jeres formuefællesskab ophører. Det betyder, at I som udgangspunkt skal dele hele jeres formue og fælles gæld ligeligt imellem jer, medmindre I har haft en ægtepagt om særeje i ægteskabet.

Den økonomiske deling er ikke krav for at blive separeret eller skilt, og det er heller ikke en del af drøftelserne i Familieretshuset. Derfor er det som udgangspunkt noget, I skal håndtere på egen hånd, hvis I kan blive enige. Det kan være en kompleks proces, fordi der er mange ting, der skal tages stilling til.

Derfor anbefaler vi, at I får udarbejdet en klar og tydelig bodelingsaftale af en skilsmisseadvokat. Når man står i en følelsesmæssig situation, kan det nemlig være svært at overskue konsekvenserne af en indbyrdes aftale om fordelingen. Mange værdier kan være svære at værdiansætte, og det er let at blive uenige. En advokat vil derfor sikre, at der er taget stilling til formueforholdene og minimere risikoen for, at en deling af jeres formue senere kan begæres genoptaget.

Kan I ikke blive enige om bodelingen, kan én af jer anmode om skifterettens hjælp til delingen af jeres formue. Det kan ofte blive en omkostningstung og lang bodelingsproces, hvor I også kan få behov for en advokat hver især. Derfor kan det være en god idé at få afdækket, om I kan nå til enighed omkring en bodeling, eventuelt via hver jeres advokater, inden sagen sendes til skifteretten.