HVORDAN ÆNDRER ELLER TILBAGEKALDER DU DIN FREMTIDSFULDMAGT?

Hvis du har oprettet en fremtidsfuldmagt, er det en god idé, at du løbende overvejer, om fremtidsfuldmagten skal tilpasses. Det vil særligt være relevant, hvis der sker ændringer i din livssituation, eller hvis der sker ændringer i dit forhold til dem, du har udpeget som fremtidige fuldmagtshavere.

Hvordan en fremtidsfuldmagt kan ændres eller tilbagekaldes, vil afhænge af om fuldmagten er blevet sat i kraft af Familieretshuset eller ej.

Sådan ændrer eller tilbagekalder du din fremtidsfuldmagt, hvis den ikke er sat i kraft

Indtil Familieretshuset har sat din fremtidsfuldmagt i kraft, kan du frit ændre eller tilbagekalde din fremtidsfuldagt. Proceduren er de samme som da du oprettede fremtidsfuldmagten. Du kan læse mere om oprettelsesprocessen her.

Før du har vedkendt fremtidsfuldmagten for en notar, kan du ændre eller tilbagekalde din fremtidsfuldmagt via den digitale selvbetjeningsløsning på www.tinglysning.dk ved at logge ind med MitID.

Er din fremtidsfuldmagt allerede vedkendt for notaren, skal en ændring eller tilbagekaldelse af fremtidsfuldmagten ske for notaren på ny. Notaren vil i den forbindelse bl.a. påse din evne til at handle fornuftsmæssigt, og at ændringen eller tilbagekaldelse er et udtryk for dit eget ønske.

Hvis du i stedet ønsker at ændre din fremtidsfuldmagt, skal du have oprettet en ny fremtidsfuldmagt, som skal være registreret og underskrevet digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret, inden du besøger notaren igen for at vedkende dig den nye fremtidsfuldmagt.

Sådan ændrer eller tilbagekalder du din fremtidsfuldmagt, hvis den er sat i kraft

Har Familieretshuset allerede sat din fremtidsfuldmagt i kraft, kan du kun ændre eller tilbagekalde din fremtidsfuldmagt, hvis du som fuldmagtgiver, selv er i stand til at forstå betydningen af ændringen eller tilbagekaldelsen.

Er din fremtidsfuldmagt sat i kraft, skal du anmode Familieretshuset om en ændring eller tilbagekaldelse af din fremtidsfuldmagt. Det skal du gøre ved at rette henvendelse direkte til Familieretshuset med anmodningen, som så vil træffe afgørelse om, hvorvidt fremtidsfuldmagten kan ændres eller skal ophøre.

Har du brug for hjælp til at ændre eller tilbagekalde din fremtidsfuldmagt?

Hos Assecca Advokater er vi specialister i at rådgive om fremtidsfuldmagter, og vi står naturligvis også til rådighed, hvis du har brug for hjælp til at ændre eller tilbagekalde din fremtidsfuldmagt. Vi sørger for en nem og bekvem proces.

Kontakt os på tlf.nr. 6917 1999 eller pr. mail på kontakt@assecca.dk for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig.