HVAD SKAL DER SKE MED DIN DIGITALE ARV?

I vores hverdag benytter vi ofte internettet og digitale medier til arbejde, for underholdning og ikke mindst til at opretholde sociale forbindelser. Efter vi er gået bort, efterlader vores omfattende forbrug af data dog et vedvarende digitalt spor, også kaldet en digital arv. Her kan du læse mere om, hvordan du på en hensigtsmæssig måde håndterer din digitale arv.

HVAD INDEBÆRER DIGITAL ARV?

Når du en dag går bort, efterlader du en digital arv bestående af spor fra dit online liv og digitale arkiver. Det inkluderer oplysninger og data gemt på digitale platforme såsom Facebook, Instagram og LinkedIn, samt oplysninger på computere, telefoner og andre digitale enheder. De fleste tænker dog sjældent på, hvad der skal ske med deres digitale konti, når de ikke længere er her. Alligevel indeholder disse konti en stigende mængde viden og data, der kan have stor betydning, selv efter din bortgang.

Din digitale arv omfatter sandsynligvis dyrebare digitale minder, såsom fotos og videoklip, samt vigtige dokumenter, som er delt og gemt online. Det rejser vigtige spørgsmål som: Hvad skal der ske med dine digitale aktiver, når du ikke længere er her? Ønsker du, at dine arvinger skal have adgang til dine billeder, videoer og e-mails? Og hvad med dine sociale mediekonti?

HVORDAN OVERDRAGER JEG MIN DIGITALE ARV?

Du kan overdrage din digitale arv på flere måder. Først og fremmest er det vigtigt at overveje, hvordan du ønsker, at din digitale arv skal håndteres, når du ikke længere er her. Det sikrer, at dine nærmeste er forberedt og kan få adgang til dine digitale fotos og oplysninger, den dag du går bort.

Du kan blandt andet sikre din digitale arv ved at oprette en oversigt over dine onlineadgange og tilknytte dine brugernavne, så dine nærmeste kan finde dem. Hvis du beslutter dig for at inkludere adgangskoder i oversigten, er det dog vigtigt at opbevare den sikkert, f.eks. i din e-Boks. Sørg også for at opdatere oversigten med løbende mellemrum, når du ændrer adgangskoder eller opretter nye konti.

Du har også mulighed for at inkludere dine ønsker vedrørende din digitale arv i dit testamente. I dit testamente kan du gøre opmærksom på, hvordan du ønsker, at din digitale arv skal håndteres. Du kan f.eks. bestemme, at dine sociale medier skal kunne lukkes, at enheder som computer, tablet og mobil ikke skal overdrages, før de er blevet renset for data, eller at de værdifulde familiebilleder på din harddisk skal tildeles en specifik person.

Uden en klar tilkendegivelse i dit testamente eller andre steder vil det praktiske ansvar ofte overlades til dine arvinger, som ikke nødvendigvis vil have kendskab til eller mulighed for at opfylde dine ønsker. Ved at inkludere disse detaljer i dit testamente og ved at gemme dine brugernavne og adgangskoder et sikkert sted, sikrer du dermed, at dine ønsker respekteres og følges, efter at du er gået bort.

KONTAKT EN SPECIALIST 

Hos Assecca Advokater kan vi hjælpe dig med at skabe klarhed omkring din digitale arv og sikre, at intet går tabt. Kontakt os på tlf.nr. 69171999 eller på mail kontakt@assecca.dk for skræddersyet og professionel rådgivning, så du kan sikre, at din digitale arv er i overensstemmelse med dine ønsker.