HUSKER DU AT RYDDE DIT FORTOV FOR SNE?

Hvert år oplever mange mennesker skader som følge af glatte fortove, og som grundejer har du ansvar for at rydde sneen og sørge for, at områder omkring din ejendom er sikre og tilgængelige. Det er ikke kun et spørgsmål om komfort, men også en juridisk forpligtelse, der kan have konsekvenser i form af et erstatningsansvar.

SNERYDNING OG GLATFØREBEKÆMPELSE

Det er vigtigt at være opmærksom på de juridiske ansvarsområder, der følger med ejerskabet af din grund. Når din ejendom grænser op til en offentlig vej, er du forpligtet til at rydde sne på fortovet. Derudover skal du også foretage glatførebekæmpelse, hvilket vil sige, at du skal sikre mod glat føre ved at sprede salt, sand eller grus. Det gælder også for private veje, hvor du typisk har ansvaret for snerydning. Bor du derimod på en offentlig vej, er det kommunen, der har ansvaret for snerydningen og glatførebekæmpelsen. Du kan se, om din vej er offentlig eller privat her.

Snerydning og glatførebekæmpelse skal normalt udføres mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen, med ekstra opmærksomhed på områder, hvor mennesker færdes uden for dette tidsrum. Udover at rydde sne fra dit fortov er det ligeledes dit ansvar at sørge for, at indgange, trapper, affaldsstativer og postkasser er tilgængelige for postbude og skraldemænd.

SAMARBEJDE MED NABOER OG LEJERE

Selvom du som grundejer ikke altid er til stede, når vintervejret rammer, forbliver dit ansvar for snerydning og glatførebekæmpelse uændret. Det kan derfor være en god idé at indgå aftaler med dine naboer eller lejere, så de kan træde til og hjælpe i dit fravær.

FRITAGELSE FRA ANSVAR

I ekstreme snevejrssituationer, hvor det er umuligt at rydde fortovet, og et uheld sker, er du som grundejer ikke erstatningsansvarlig. Det gælder også, hvis du har ryddet fortovet for sne, men et uheld alligevel opstår. For at undgå at stå til ansvar skal du dog have opfyldt dine forpligtelser i overensstemmelse med de gældende normer og omstændigheder.

HVIS UHELDET ER UDE

I tilfælde af skader er det afgørende, at både du og personen der er kommet til skade, handler hurtigt. Her anbefales det at kontakte en advokat med det samme, så du kan sikre, at de juridiske aspekter håndteres korrekt, især i personskadesager med potentielt store erstatningskrav. Derudover er det også vigtigt at sikre dokumentation af skader og omstændigheder. Det inkluderer både billeder af stedet og kontaktoplysninger til eventuelle vidner.

Husk også altid at være opmærksom på lokale forskrifter og vedtægter, der kan regulere disse ansvarsområder yderligere. Ved at overholde disse forpligtelser bidrager du ikke blot til sikkerheden for dem, der færdes omkring din ejendom, men du undgår også eventuelle juridiske komplikationer.