HAR I LIGE KØBT EN BOLIG MED BRÆNDEOVN?

Er I ved at købe en bolig med brændeovn eller har I overtaget en bolig med brændeovn indenfor de sidste 6-12 måneder? Så skal I være opmærksomme på, at produktionsåret for brændeovnen har betydning for, om brændeovnen må bevares eller om den skal udskiftes eller nedlægges i forbindelse med jeres overtagelse af boligen. Er brændeovnen produceret før den 1. januar 2003, er det nemlig som udgangspunkt lovpligtigt at udskifte eller nedlægge den ved jeres køb af boligen.

HVAD HVIS VI IKKE KENDER PRODUKTIONSÅRET?

Overtager I boligen uden at kende brændeovnens alder, kan I kan altid kontakte skorstensfejeren, som kan hjælpe med at fastslå produktionsåret. Skorstensfejeren skal udfylde Miljøstyrelsens erklæring om alderen på brændeovnen, som I senest 6 måneder fra overtagelsen skal indsende som dokumentation til Miljøstyrelsen. I modtager et brev via Digital Post kort efter tinglysningen af skødet.

ER JERES BRÆNDEOVN PRODUCERET EFTER 1. JANUAR 2003?

I så fald skal I som nye boligejere dokumentere brændeovnens alder. Det skal I gøre ved at indsende en af følgende:

 • Prøvningsattest
 • Dokumentation for svanemærkning
 • En såkaldt overensstemmelsesvurdering
 • Miljøstyrelsens erklæring om vurdering af produktionsåret underskrevet af en skorstensfejer eller anden fagperson

I skal sende dokumentationen for produktionsåret til Miljøstyrelsen, oplysninger fremgår af brevet, som I modtager med Digital Post, senest for 6 måneder efter, I har overtaget boligen.

ER JERES BRÆNDEOVN PRODUCERET FØR 1. JANUAR 2003?

I så fald skal I senest 12 måneder efter overtagelsesdagen, have udskiftet eller nedlagt brændeovnen. I skal også senest 12 måneder efter overtagelsen have indberettet udskiftningen eller nedlæggelsen digitalt til Miljøstyrelsen, oplysninger fremgår af det brev, som I modtager med Digital Post.

MULIGHED FOR DISPENSATION AF 12-MÅNEDERS FRISTEN

I forbindelse med forsyningsvanskelighederne, de høje prisstigninger og krigen i Ukraine, er leveringstiderne for brændeovne øget markant. For at imødegå vanskelighederne har Miljøministeren derfor meddelt muligheden for at dispensere fra 12-måneders fristen for udskiftning og nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatse produceret før 1. januar 2003.

Miljøstyrelsen kan give dispensation i 12 måneder fra datoen, hvor udskiftning eller nedlæggelse skulle være sket. Dette kan ske når udskiftningen ikke er sket inden for den oprindelige frist på 12 måneder som følge af leveringsproblemer. Det skal dokumenteres i form af kvittering for køb af ny brændeovn eller pejseindsats med oplysning om forventet leveringsdato.

Der gives ikke dispensation til, at fristen kan forlænges ved nedlæggelse i det tilfælde, hvor leveringsforsinkelse ikke kan dokumenteres. Miljøstyrelsens mulighed for at give dispensation i forbindelse med leveringsforsinkelser er pt. gældende fra den 30. september 2022 til og med den 31. december 2023.

I kan læse mere om jeres indberetningspligt og konsekvenserne, hvis I ikke overholder tidsfristerne ved at klikke her.

UNDTAGELSER FRA REGLEN

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”. En række såkaldte fyringsanlæg er derfor undtaget ejerskifteordningen. Det gør sig gældende for:

 • Antikke brændeovne produceret før 1920
 • Brændekedler
 • Brændeovne og pejseindsatser i fredede bygninger
 • Brændekomfurer opbygget på stedet Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget
 • Halmfyr
 • Kakkelovne
 • Masseovne
 • Pillefyr
 • Åbne ildsteder/pejse

Er der tale om en af ovenstående fyringsanlæg, har I altså ikke pligt til at undersøge produktionsåret eller indberette det til Miljøstyrelsen.

KONTAKT EN SPECIALIST

Står I og mangler en rådgiver til at hjælpe jer igennem boligkøbet, eller har I spørgsmål til, hvordan I griber processen omkring jeres brændeovn an? Hos Assecca Advokater har vi mange års erfaring med at rådgive omkring boligkøb og de efterfølgende udfordringer, der kan opstå i den anledning. Kontakt os derfor til en uforpligtende drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe jer på tlf.nr. 6917 1999 eller på mail kontakt@assecca.dk.