HAR DU TAGET STILLING TIL LIVSFORLÆNGENDE BEHANDLING?

Hvad skal der ske, hvis du bliver ramt af kritisk eller akut sygdom? Har du gjort dig tanker om, hvordan den sidste tid af dit liv skal være? Ellers kan det være en rigtig god idé at overveje det, hvis du f.eks. ikke ønsker at ligge som en grøntsag i hospitalssengen. Du har nemlig mulighed for at tilkendegive dine ønsker til livsforlængende behandling på forhånd, så sundhedspersonalet skal følge din beslutning.

HVAD ER LIVSFORLÆNGENDE BEHANDLING EGENTLIG?

Livsforlængende behandling er behandling, hvor der ikke er udsigt til, at du bliver helbredt, er i bedring eller lindring, og at behandlingen derfor udelukkende er en vis livsforlængelse. Det kan i princippet være alle former for behandling, du bliver tilbudt, hvis du er uhelbredeligt syg, som f.eks.:

  • Respiratorbehandling,
  • Sondeernæring,
  • Væsketilførsel,
  • Blodtrykssænkende midler ved højt blodtryk
  • Insulin ved sukkersyge
  • Antibiotika ved lungebetændelse

HVORDAN FÅR JEG SÅ INDFLYDELSE?

Er du myndig, kan du på forhånd selv træffe bestemmelse om, hvorvidt du ønsker livsforlængende behandling i bestemte fremtidige situationer, hvor du ikke længere selv er i stand til at træffe beslutningen. Det kan du gøre ved at oprette et behandlingstestamente. Behandlingstestamentet træder først i kraft, når lægen har vurderet, at du er varigt inhabil og befinder dig i en af de situationer, som er nævnt i behandlingstestamentet.
Du kan til enhver tid trække din beslutning tilbage.

HVAD KAN JEG BESTEMME I ET BEHANDLINGSTESTAMENTE?

Behandlingstestamentet giver dig mulighed for at tilkendegive dit fravalg af livsforlængende behandling i tre situationer:

  1. Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge dit liv, men ikke vil betyde, at du får det bedre eller får lindret dine smerter.
  2. Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig igen kommer til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  3. Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Derudover har du også muligheden for at fravælge behandling med tvang for en fysisk sygdom i en situation, hvor du ikke længere selv er i stand til at tage vare på dig selv. Det gælder f.eks. smertelindrende behandling.

HVORDAN VED SUNDHEDSPERSONALET, AT JEG HAR OPRETTET ET BEHANDLINGSTESTAMENTE?

Dit behandlingstestamente vil fremgå af behandlingstestamenteregisteret. Alle sundhedspersoner, kan slå op i registeret, når det er relevant, for at undersøge om du har oprettet et behandlingstestamente og hvad du har besluttet.

TAL OGSÅ MED DINE NÆRMESTE

Det er også en rigtig god idé at dele dine tanker og ønsker omkring livsforlængende behandling med dine nærmeste. Det er f.eks. særligt relevant, hvis du ønsker, at et andet familiemedlem f.eks. skal tages med på råd om valg, og eventuelle fravalg, i forhold til behandling af dig.

Det er nemlig muligt at bestemme, at din beslutning kun skal gælde, hvis dine nærmeste pårørende, din værge eller fremtidsfuldmægtig giver deres accept. Det gælder dog ikke, hvis du har fravalgt livsforlængende behandling i den situation, hvor du ligger for døden.

HVAD ER KONSEKVENSEN, HVIS JEG IKKE OPRETTER ET BEHANDLINGSTESTAMENTE?

Hvis du ender i den situation, hvor du er så svækket, at du ikke længere kan tage vare på dig selv, og du ikke har oprettet et behandlingstestamentet, vil lægerne som udgangspunkt forsøge at holde dig i live, medmindre de vurderer, at det er udsigtsløst.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Du kan oprette dit eget behandlingstestamente via www.sundhed.dk. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at oprette behandlingstestamentet, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf.nr. 6917 1999 eller sende os en mail på kontakt@assecca.dk.