HAR DU KRAV PÅ ÆGTEFÆLLEBIDRAG?

Når I er gift, har I en pligt til at forsørge hinanden. Denne pligt ophører således, når I bliver skilt. I kan dog aftale, at den ene af jer stadig skal forsørge den anden et stykke tid ud i fremtiden. Dette kaldes for ægtefællebidrag og er en del af vilkårene for en skilsmisse.

HVAD ER ÆGTEFÆLLEBIDRAG?

Det er muligt at få ægtefællebidrag, hvis en af jer står tilbage med økonomiske udfordringer efter skilsmissen på grund af betydelige forskelle i jeres økonomi. Eksempelvis hvis den ene af jer primært har arbejdet, mens den anden har været ansvarlig for børnepasning og hjemmet i løbet af ægteskabet – eller en betydelig del af det.

Det er ikke en garanti, at den ene ægtefælle kan få ægtefællebidrag ved skilsmissen. Hvis I begge er og har været i fuldtidsarbejde under ægteskabet, er det ikke sikkert, at en af jer er berettiget til ægtefællebidrag ved skilsmissen.

FASTLÆGGELSE AF ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Normalvis gives der ægtefællebidrag på en periode mellem 1-10 år med betingelsen, at ægteskabet har varet 2-3 år. Familieretshuset kan i meget sjældne tilfælde tilkende tidsubegrænset ægtefællebidrag, hvis der er særlige omstændigheder, samt hvis ægteskabet har varet i mere end 20 år.

Som udgangspunkt fastsætter Familieretshuset bidragets størrelse til en femtedel af forskellen mellem jeres indtægter. Det betyder, at hvis den ene af jer har en indtægt på 25.000 kr. om måneden, og den anden har en indtægt på 40.000 kr. om måneden, vil forskellen således være 15.000 kr. Den af jer, som har ret til bidraget, vil derfor få en femtedel af forskellen, som vil være på 3.000 kr.

Familieretshuset fastsætter dog ikke bidragets størrelse i tilfælde, hvor forskellen mellem jeres indtægter ikke er stor, eftersom det månedlige bidrag vil være så lille, at det er uden betydning at give ægtefællebidrag.

Udover femtedelsreglen, findes også tredjedelsreglen. Tredjedelsreglen omhandler, at ægtefællebidrag sammenlagt med børnebidrag ikke må overstige en tredjedel af bidragsbetalerens personlige indkomst.

ENIGHED OM FASTSÆTTELSE AF ÆGTEFÆLLEBIDRAG

I kan selv fastsætte bidraget, når I er enige om bidragets månedlige størrelse og varigheden af betalingen. Det anbefales, at aftalen om ægtefællebidrag udarbejdes på skrift, hvor I indgår vilkår og betingelser for at ændre bidragets størrelse og længde, hvis jeres situation skulle ændre sig.

Som hjælp har Familieretshuset nogle generelle retningslinjer for fastsættelsen af beløbet. De kan findes her.

Hvis én af jer ønsker at ændre jeres aftale om ægtefællebidrag, kan det ske uden problemer, hvis I er enige om ændringen. Endnu engang anbefales det, at ændringen sker skriftligt og inkluderer reglerne om, hvordan aftalen må ændres i fremtiden.

UENIGHED OM FASTSÆTTELSE AF ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Hvis I ikke kan komme til enighed om ægtefællebidragets størrelse, eller hvorvidt der overhoved skal betales et bidrag, skal I kontakte Familieretshuset, som kan hjælpe med afgørelsen. Hvis I fortsat ikke kan komme til enighed, kan Familieretshuset træffe en afgørelse eller sende sagen videre til afgørelse i familieretten.

Ægtefællebidraget bliver fastsat ud fra en konkret vurdering af en række forhold såsom:

  • Behovet for bidraget – dette kan være behov for støtte til uddannelse eller lignende
  • Evnen til at betale bidraget
  • Ægteskabets varighed, samt om I har børn sammen
  • Om I er på arbejdsmarkedet

OPHØR AF ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Betalingen af ægtefællebidrag vil som udgangspunkt ophøre, hvis den betalende går bort eller hvis den modtagne gifter sig igen.

Herudover kan Familieretshuset også fratage en af jer retten til at modtage bidraget, hvis en af jer bliver økonomisk støttet af en anden person.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING

Har I spørgsmål til ægtefællebidrag, er I meget velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 6717 1999 eller på mail kontakt@assecca.dk for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer.