Gældsbrev

Hvor du nogle penge stående på kontoen, som du gerne vil låne ud til andre og sikre dig, at der er styr på det juridiske, så skal du have lavet et gældsbrev.

De fleste der låner penge ud privat, gør det til den nærmeste familie, deraf også ofte kalet et familielån eller familiegældsbrev. Ønsker du samtidig, at lånet skal være rente- og afdragsfrit, skal det lave som et såkald anfordringsgældsbrev. Det betyder, at den der yder lånet, med kort varsel (på anfordring) kan kræve lånet tilbagebetalt. Kun sådan kan lånet være rentefrit for ikke at blive beskattet af det.

Det er kun familiemedlemmer i lige ret op- og nedstigende linje samt børns ægtefæller, der skattefrit kan lave lån og gældsbrev rentefrit uden at blive beskattet af det. Tilsvarende gælder for ugifte samlevende, der har haft fælles bopæl i mindst 2 år. Der kan dog ikke rentefrit ydes lån til en samlevers børn.