Fremtidsfuldmagt

Hvad nu hvis du ikke selv kan træffe beslutninger, hvem skal så gøre det for dig?

Hvem skal varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du ikke selv er i stand til det – f.eks. ved indlæggelse eller demens og du ikke ønsker at komme under værgemål?

Hvis du selv vil have indflydelse på dette, skal du oprette en fremtidsfuldmagt, hvor du på forhånd kan bestemme, hvem der skal handle på dine vegne, hvis du ikke selv kan engang i fremtiden.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?

Personlige forhold:

  • At ansøge kommunen om hjemmehjælp på dine vegne
  • At få aktindsigt i din journal hos lægen
  • At komme med ønsker med hensyn til din pleje og omsorg
  • At ansøge om offentlige ydelser, f.eks. tilskud til medicin

Økonomiske forhold:

  • At betale dine regninger

  • At signere på dine vegne ved brug af eget NemID/MitID

  • At købe/sælge bolig, bil m.v. på dine vegne

  • At opsige eller underskrive en lejekontrakt på dine vegne

Både personlige og økonomiske forhold:

  • Kombinationen af ovenstående forhold

Sådan oprettes en fremtidsfuldmagt

Trin 1

Først skal din fremtidsfuldmagt registreres i tinglysningssystemet.

Trin 2

Herefter skal du underskrive fremtidsfuldmagten med MitID på www.tinglysning.dk.

Trin 3

Endelig skal fremtidsfuld-magten vedkendes for en notar i skifteretten.

Det koster 300 kr. i gebyr.