FORÆLDREKØB – FORDELE OG PROCES

Er det tid til, at du skal begynde på nyt studie, eller er jeres barn måske bare klar til at flyve fra reden og starte et liv som voksen på egen hånd? Og har I som forældre et økonomisk råderum til at hjælpe jeres barn godt på vej, men er i tvivl om, hvordan man nu lige gør det? Så kan I overveje at investere i en bolig og hjælpe jeres barn godt på vej med et fast sted at bo. For mange studerende og unge mennesker kan det nemlig være en kæmpe udfordring at finde en bolig eller et værelse til en overkommelig pris i de større byer rundt omkring i landet. Derfor kan et forældrekøb være vejen frem til at sikre, at dit barn får en god start på tilværelsen som et ungt og voksent menneske.

HVAD ER ET FORÆLDREKØB?

Selve købsprocessen i forhold til et forældrekøb fungerer i praksis som ethvert andet boligkøb. Den primære forskel er, at I som forældre både køber og ejer boligen, og at I efterfølgende vil skulle udleje den til jeres barn.

I forbindelse med et forældrekøb er det til gengæld meget vigtigt at være opmærksom på, om andels- eller ejerforeningen tillader ubegrænset udlejning. Det er nemlig ikke alle foreninger, der i vedtægterne rummer muligheden for et forældrekøb, og det vil i sagens natur være ærgerligt at have købt en bolig, som ikke kan bruges til formålet.

Desuden er der i lejeloven fastsat strikse regler for, hvordan I skal udarbejde en lejekontrakt, og hvordan I må fastsætte den husleje, som jeres barn skal betale til jer, for at bo i boligen. Det kan derfor være mere komplekst end som så, og derfor er det også vores klare anbefaling, at I opsøger juridisk bistand hos en advokat, så I får den korrekte brugbare rådgivning under hele forløbet.

HVAD ER FORDELENE?

Med et forældrekøb er der en lang række fordele, der gør det muligt for jer som forældre at hjælpe jeres barn godt på vej med boligsituationen. Nogle af fordelene er bl.a., at:

  • Jeres barn ikke skal kreditvurderes, da det vil være jeres økonomi, der vurderes i forhold til boligkøbet.
  • I vil have mulighed for at få en økonomisk fortjeneste ved et senere salg, hvis boligpriserne er steget siden købet.
  • I vil typisk kunne fastsætte en lavere husleje end markedet kan tilbyde, og dermed får jeres barn også mulighed for at bo billigere.
  • Jeres barn vil have en større boligtryghed med jer som udlejere frem for at skulle leje sig ind andre steder.
  • Jeres barn vil kunne ansøge om boligsikring (boligstøtte), og det kan derfor give jeres barn et bedre økonomisk råderum hver eneste måned.

Helt overordnet set kan I altså være med til at sikre en tryg og stabil boligsituation for jeres barn.

HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS EFTER KØBET?

For at jeres barn kan flytte ind og bo i den bolig, I har købt, skal der udarbejdes en lejekontrakt. Det skal bl.a. gøres for at bekræfte jeres barns mulighed for at bo i boligen. Lejekontrakten sørger altså for at regulere og bekræfte lejeforholdet. For jeres barn giver lejekontrakten mulighed for at søge boligsikring (boligstøtte), mens det for jer som forældre giver jer mulighed for at dokumentere lejeforholdet over for Skattestyrelsen.

Som udlejer har I nemlig pligt til at betale skat af lejeindtægten – også selvom I udlejer boligen til jeres eget barn. I 2023 kan I som udlejere få et bundfradrag på op til 12.200 kr. Al lejeindtægt herudover vil altså være skattepligtig som personlig indkomst. Har I købt en ejerbolig og udlejer i den til jeres barn i mere end 12 sammenhængende måneder vil det til gengæld blive betragtet som erhvervsmæssig udlejning, og herefter vil det ikke være muligt at benytte bundfradraget på de 12.200 kr. (2023). Det samme er derimod ikke tilfældet ved udlejning af en andelsbolig.

Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at I som udlejere altid vil blive beskattet af et beløb, der svarer til den gennemsnitlige leje for den pågældende type af bolig. Denne leje er den husleje, du kan kræve, hvis du udlejer til en ikke-nærtstående person, f.eks. en fremmed lejer. Selvom den aftalte husleje er mindre end, hvad der kunne opkræves hos en ikke-nærtstående, vil I derfor stadig skulle betale skat af lejen.

Som udgangspunkt vil I heller ikke bare kunne aftale en husleje, som passer jer, fordi reglerne om lejefastsættelse typisk er meget komplekse og afhænger af flere forhold, såsom ejendommens alder og anvendelse igennem årene. Aftaler I en for lav husleje, vil I som forældre altså kunne risikere, at Skattestyrelsen efterregulerer det, hvilket kan ende med at koste jer penge.

Sidst men ikke mindst skal I være opmærksomme på, at forskellen mellem lejen, der kunne opnås ved udlejning til en ikke-nærtstående og den betalte husleje vil blive betragtet som en gave, jeres barn skal betale afgift af, hvis det overstiger bestemte beløbsgrænser.

Der er altså en hel del at holde sig for øje i forbindelse med et forældrekøb, og derfor anbefaler vi altid, at I tager en advokat med på råd – både når handlen skal berigtiges og når lejekontrakten skal på plads – så I kan undgå uønskede overraskelser.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 6917 1999 eller på mail kontakt@assecca.dk, hvis du har spørgsmål eller brug for en uforpligtende drøftelse af, hvorfor et forældrekøb kan være aktuelt for jer.