FOR MANGE FREMTIDSFULDMAGTER AFVISES

Anvendelsen af fremtidsfuldmagter er blevet mere og mere populære siden indførelsen i 2017. Desværre viser statistik fra Tinglysningsretten, at antallet af afviste fremtidsfuldmagter er næsten lige så højt som antallet af godkendte. Dette skyldes primært dårligt formulerede og uklare dokumenter. 

 STIGNING I ANTALLET AF FREMTIDSFULDMAGTER  

Antallet af oprettede fremtidsfuldmagter er steget markant siden 2017. I 2018 blev der oprettet næsten 19.000 fremtidsfuldmagter, og i 2023 nåede tallet op over 107.000. Med stigningen i oprettede fremtidsfuldmagter er der naturligvis også sket en stigning i antallet af fuldmagter, der skal sættes i kraft. I 2021 og 2022 blev henholdsvis 712 og 1.217 fremtidsfuldmagter sat i kraft, men tallet i 2023 var 1.939. 

 FLERE FÅR AFVIST FREMTIDSFULDMAGTER  

Selvom der er oprettet mange fremtidsfuldmagter de seneste år, er en betydelig del af dem så uklart og bredt formulerede, at de ikke kan fungere som en gyldig fuldmagt. Mange af fremtidsfuldmagterne afvises således helt eller delvist. Ifølge statistik fra Familieretshuset, som er ansvarlig for at aktualisere fremtidsfuldmagter, bliver hver fjerde ansøgning afvist. Afvisningerne skyldes ofte manglende afgrænsninger eller formuleringer i strid med lovgivningen. 

I 2022 blev 592 ansøgninger afvist, hvilket svarede til hver tredje ansøgning. I 2018, et år efter at fremtidsfuldmagter blev mulige, var afvisningsprocenten tilsvarende høj. Dette kunne indikere, at problemet ikke er midlertidigt, men mere fundamentalt eftersom afvisningsprocenten også stiger stødt.  

Ifølge Familieretshuset resulterer fuldstændige afslag ofte i, at borgeren ikke kunne give en gyldig fuldmagt, som den oprindeligt blev udformet. Delvise afslag kan f.eks. skyldes, at fuldmagten tillader pengegaver til børn og børnebørn, uden at angive beløb for gaven, hyppigheden af gaven, samt hvilke personer gaven skal gives til. 

Når der er tid til at fremtidsfuldmagten skal aktualiseres som følge af fuldmagtsgiverens sygdom, er det en ærgerlig situation at stå i, hvis fremtidsfuldmagten ikke kan sættes i kraft grundet uklarhed. Fuldmagtsgiveren vil typisk ikke længere vurderes at være egnet til at underskrive dokumenter, hvorfor det på dette tidspunkt vil være for sent at rette fejlene i fremtidsfuldmagten.  

 SÅDAN SIKRER DU, AT DIN FREMTIDSFULDMAGT OPRETTES KORREKT   

Hyppigheden af denne problemstilling understreger behovet for professionel rådgivning. Det er ærgerligt at investere tid og penge i udarbejdelsen og tinglysningen af et dokument, blot for at opdage, at det ikke er anvendeligt, når behovet opstår. 

For at sikre, at din fremtidsfuldmagt opfylder alle nødvendige krav og er formuleret retvisende, når den en dag skal tages i brug, er det afgørende at søge professionel rådgivning fra en erfaren advokat. En advokat specialiseret i familie- og arveret vil være i stand til at vejlede dig gennem processen med at oprette en fremtidsfuldmagt og sikre, at den er korrekt udformet i overensstemmelse med dine ønsker og gældende lovgivning.  

PROFESSIONEL RÅDGIVNING 

Hos Assecca Advokater kan vi hjælpe med at definere de specifikke økonomiske og personlige beføjelser, du ønsker at tildele din udpegede fuldmægtig(e) og sikre, at alle aspekter af din fremtidsfuldmagt er klart og præcist formuleret. Desuden kan vi rådgive dig om andre vigtige overvejelser, såsom valg af fuldmægtige og sekundære fuldmægtige, hvis dit primære valg ikke han opfyldes, hvis personen bliver ude af stand til at handle på dine vegne. 

Ved at samarbejde med en advokat kan du have tillid til, at din fremtidsfuldmagt opfylder alle lovmæssige krav og sikrer din fremtidige tryghed og velbefindende. Derfor er det en god ide at kontakte en advokat og få udarbejdet en fremtidsfuldmagt, der passer til dine specifikke behov og ønsker. Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 69171999 eller på mail kontakt@assecca.dk til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.