ER DU KLAR OVER, HVAD DU KAN GIVE I AFGIFTSFRI GAVE TIL DINE FAMILIEMEDLEMMER?

Ønsker du at give en pengegave til et familiemedlem, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvor meget du må give, uden at modtageren skal betale en afgift til staten. Læs mere om beløbsgrænserne her:

I 2023 kan du give op til 71.500 kr. i gave, uden at modtageren skal betale en afgift til staten, hvis modtageren er:

  • Dine børn og stedbørn (herunder adoptivbørn)
  • Dine børnebørn og oldebørn (herunder adoptivbørn)
  • Dine forældre
  • Dine stedforældre
  • Dine bedsteforældre
  • En person, du har haft fælles bopæl med de sidste to år, f.eks. din samlever
  • En person, du har haft fælles bopæl med i mindst to år, men som er kommet på plejehjem eller flyttet i ældrebolig
  • Plejebørn, du har boet sammen med i en sammenhængende periode på mindst fem år, og hvor opholdet hos dig begyndte, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets biologiske forældre har haft fælles bopæl hos dig sammen med plejebarnet.

Herudover kan du i 2023 give dine svigerbørn op til 25.000 kr. i gave, uden at dit svigerbarn skal betale afgift.

OBS! Vær dog opmærksom på, at man kun er svigerbarn i juridisk forstand, hvis parret (dit barn og svigerbarn) er gift).

Kunne du tænke dig at give en pengegave til et familiemedlem, er det vores klare anbefaling, at du samtidigt får oprettet et gavebrev, så du kan dokumentere overfor Skattestyrelsen, at gaven er givet, og om du f.eks. ønsker, at den skal gøres til særeje for modtageren.

Hos Assecca Advokater kan vi hjælpe dig med at udarbejde gavebrevet, så du kan give en gave til en af dine kære i dag. Kontakt os på tlf.nr, 6917 1999 eller pr. mail på kontakt@assecca.dk for en uforpligtende drøftelse af din mulighed, for at give en afgiftsfri pengegave til et familiemedlem og samtidigt få oprettet et gavebrev, så dokumentationen er i orden.