DØDSBOBEHANDLING

VI ER MEDLEM AF MÆRKNINGSORDNINGEN “TRYGT BOSKIFTE”

HVAD ER MÆRKNINGSORDNINGEN “TRYGT BOSKIFTE”?

Mærkningsordningen er et kvalitets- og tryghedsstempel for dig, når vi bistår med dødsbobehandlingen. Som medlem af mærkningsordningen er du sikret, at vi følger konkrete retningslinjer udstedt af Danske Advokater og Advokatsamfundet.

VI HÅNDTERER HELE DØDSBOBEHANDLINGEN FOR DIG

VI INDHENTER OPLYSNINGERNE

Der skal indhendes mange oplysninger forskellige steder fra, vi tager kontakt med banker, forsikrings- og teleselskaber samt mange andre virksomheder, sådan at alle oplysninger bliver indsamlet til brug for bobehandlingen.

VI HÅNDTERER KOMMUNIKATIONEN

 

Vi står for dialogen med skifteretten og Skattesyrelsen, men også banken, boligadministrator, ejendomsmægleren og hvem der ellers måtte være relevante at kontakte som led i processen med at få opgjort boet og opsagt abonnementer mv.

VI SØRGER FOR SALG AF BOETS GENSTANDE

 

Skal boligen og bilen eller andre ting sælges eller overdrages til arvingerne, så hjælper vi til undervejs. Det kan også være salg af genstande til en dødsborydder, der sørger for at rydde boligen, efter arvingerne har fået de genstande, som har en særlige affektionsværdi for dem.

VI UDARBEJDER BOOPØGRELSEN

Når alle genstande er solg, boligen er overdraget og bankkonti er gjort op, laver vi en boopgørelse, der viser hvor mange værdier afdøde efterlader sig – ned til mindste krone og øre. Herefter beregner vi boafgiften (arveafgiften) samt fordeler og udbetaler arven mellem arvingerne.

Lær din bobestyrer at kende.

SPØRGSMÅL

Hvornår må man rydde et dødsbo?

KOMMER SNART

Hvordan opgøres et dødsbo?

KOMMER SNART

Hvor lang tid tager det at gøre et dødsbo op?

KOMMER SNART