DELING AF PENSIONER VED SEPARATION OG SKILSMISSE

Det er vigtigt at overveje, hvordan jeres pensioner skal håndteres, hvis du og din ægtefælle vælger at lade jer separere eller skille. Typisk anses rimelige pensioner, som er opsparet i forbindelse med arbejde, for at være sidestillet med særeje og holdes uden for ligedelingen. Ekstra pensioner, der er selvopsparede, skal dog som udgangspunkt deles mellem jer – medmindre der gælder særlige regler, såsom opfyldningsreglen, hvor ordningen er oprettet for at udligne forskelle i pensionsopsparingen.

OPRETTELSE AF ÆGTEPAGT

Ønsker du og din ægtefælle en anden fordeling af jeres pensioner, kan I oprette en ægtepagt, hvori det bestemmes, at de rimelige pensioner skal deles lige mellem jer ved separation eller skilsmisse.

Skal du have din pensionsopsparing udbetalt før tid, koster det typisk 40-60% i afgift til staten. Det gælder også, hvis det sker i forbindelse med separation eller skilsmisse. Det kan derfor virke som om, at det ikke vil være fornuftigt at oprette en ægtepagt omkring ligedeling af pensionerne, når der skal betales en stor afgift – men det behøver ikke at være tilfældet. Faktisk er det muligt at overtage din ægtefælles pensionsordning og fortsætte med den. Lad os se på et eksempel:

Lad os sige, at du har opsparet 1.000.000 kr., mens din ægtefælle kun har opsparet 500.000 kr. I har altså samlet pensionsordninger for 1.500.000 kr. En ligedeling vil betyde, at I hver især får pensionsordninger for 750.000 kr. Derved får din ægtefælle 250.000 kr. af din pensionsordning. Betales afgiften her og nu med 60%, svarende til 150.000 kr., vil din ægtefælle modtage 100.000 kr. kontant.

TRE MULIGE LØSNINGER FOR PENSIONSDELING

Alternativt kan det aftales, at din ægtefælle ikke får beløbet udbetalt, men i stedet overtager 250.000 kr. af din pensionsordning. Det sker ved, at ordningen opsplittes i to, så din ægtefælle kan fortsætte ordningen. Her arbejder man typisk med 3 forskellige ordninger:

  • Samme rådighedsbegrænsninger og samme udbetalingsvilkår som for dig – hvor din ægtefælle ikke kan indsætte yderligere midler på ordningen.
  • Samme rådighedsbegrænsninger og samme udbetalingsvilkår som for dig – hvor din ægtefælle kan indsætte yderligere midler på ordningen.
  • Ordningen betragtes som oprindeligt oprettet af din ægtefælle. Udbetaling skal således ske, når din ægtefælle opfylder udbetalingsbetingelserne.

Forskellen mellem løsning 1 og 2 er, om din ægtefælle har mulighed for at indbetale yderligere på pensionsordningen eller ej.

Når det kommer til forskellen mellem løsning 1/2 og 3, så handler det om, hvornår udbetalingen af pensionsordningen skal ske – enten når du eller din ægtefælle opfylder betingelserne. Lad os tage et eksempel:

Lad os sige, at betingelsen for udbetaling er at være fyldt 67 år i ovenstående scenarier. Samtidig antager vi, at din ægtefælle er 2 år yngre end dig. Hvis din ægtefælle vælger at overtage de 250.000 kr. fra din pensionsordning efter løsning 1 eller 2, kan vedkommende begynde at få udbetalt pensionen allerede som 65-årig, fordi det er dig, som er 2 år ældre, der skal opfylde betingelserne for udbetaling af pensionen. Vælger din ægtefælle derimod løsning 3, må vedkommende vente til han eller hun selv fylder 67 år for at kunne få udbetaling fra pensionsordningen.

På den anden side er din ægtefælle ikke nødvendigvis underlagt samme rådighedsbegrænsninger ved løsning 3 og kan tilpasse ordningen efter behov, hvilket ikke er tilfældet med løsning 1 og 2. Derfor er det vigtigt at vurdere, hvilken ordning der passer bedst til jer i den konkrete situation.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING 

Vi anbefaler at søge professionel rådgivning i forbindelse med deling af pensioner for at sikre korrekt behandling. Kontakt os på tlf.nr. 69171999 eller på mail kontakt@assecca.dk til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.