BØR DU OGSÅ KØBE EN DRYPBAKKE?

Undgå at stå med håret i postkassen og en dyr regning i hånden, når dit forsikringsselskab ikke vil dække en siveskade fra din opvaske- eller vaskemaskine, fordi den står i et rum uden gulvafløb. Det kan nemlig hurtigt blive en realitet, hvis du ikke har placeret en drypbakke under din opvaske- eller vaskemaskine, og der opstår en vandskade, fordi din maskine har lækket vand.

HVAD GØR EN DRYPBAKKE?

Vandskader kan opstå på mange måder, men særlig én af årsagerne til de mange vandskader, er fordi enten opvaske- eller vaskemaskinen er utæt. Er maskinen utæt, vil vandet ofte sive ud, og det kan forårsage en stor vandskade, uden at du egentlig er klar over det.

Siveskader er nemlig svære at opdage, hvis du ikke har placeret en drypbakke under din maskine. Særligt lækager fra skjulte rørinstallationer kan være nærmest umulige at opdage, før skaden er sket. Drypbakkens funktion er derfor at beskytte væg og gulv mod fugtskader og forhindre, at der opstår skjulte vandskader. Med drypbakken vil vandet nemlig ikke trænge ned i gulvet under opvaske- eller vaskemaskinen, men i stedet løbe ud under maskinen, så du kan opdage lækagen i tide.

VIL MIT FORSIKRINGSSELSKAB IKKE DÆKKE DEN SLAGS SKADER?

Om siveskaden fra din opvaske- eller vaskemaskine vil kunne dækkes af dit forsikringsselskab, vil afhænge af dine egne forsikringsbetingelser, men vi har her oplistet for dig, hvad du skal være opmærksom på.

Som lejlighedsejer vil forsikringsselskaberne oftest betinge dækningen af skaden af, at der har været placeret en drypbakke under opvaske- eller vaskemaskinen, hvis maskinen er placeret i et rum uden gulvafløb. Det vil næsten altid være tilfældet for en opvaske- eller vaskemaskine, som er placeret i køkkenet. Desuden kan der både i ejer- og andelsboligforeningens vedtægter være stillet krav om, at der skal være drypbakke under opvaske- og vaskemaskine for at undgå større vandskader i ejendommen, da vandskader også kan brede sig mellem etagerne.

Som husejer vil forsikringsselskaberne som oftest kun dække en siveskade, hvis du har tegnet en udvidet rørskadedækning. Men selv i det tilfælde vil forsikringsselskaberne ofte kun dække utætheder i slangerne bag indbyggede hårde hvidevarer og f.eks. ikke følgeskader i form af svamp eller råd, der kan opstå som konsekvens af en længerevarende uopdaget siveskade.

Vores klare anbefaling er derfor, at du placerer en drypbakke under din opvaske- og vaskemaskine i de rum, hvor du ikke har gulvafløb, uanset om der i dine forsikringsbetingelser er stillet krav om det eller ej. På den måde kan du let og billigt slippe af med bekymringen om, hvad der skal ske, hvis uheldet en dag er ude for dig.

Drypbakken kan nemlig købes for et beskedent beløb, og den kan altså spare dig for både mange penge og besvær, da du kan undgå en konflikt med dit forsikringsselskab, hvis du en dag havner i den ærgerlige situation, hvor din maskine giver dig problemer.