BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

SOM LED I UDØVELSE AF ADVOKATERHVERVET

Kategorier

Klienter (fysiske personer), herunder personer tilknyttet klienter og/ eller medarbejdere, rådgivere, leverandører, ledelsesmedlemmer m.v.

Personoplysninger

Person- og kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, virksomhed, titel og andre oplysninger afhængigt af sagen, f.eks. cpr-nr., oplysninger om økonomiske forhold såsom skat og gæld, oplysninger af ren privat karakter såsom familieforhold m.v. aftaleforhold, erstatningsforhold m.v.

Afhængigt af sagen behandler vi også følsomme personoplysninger, såsom pasoplysninger, CPR-nummer helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold samt andre oplysninger, som har relevans for den juridiske rådgivning og sagsbehandling.

Formål

Besvarelse og behandling af henvendelser, herunder ydelse af juridisk rådgivning, udarbejdelse af juridiske dokumenter og løbende varetagelse af klientforholdet samt Assecca Advokaters overholdelse af reglerne for advokater og udøvelse af advokatvirksomhed.

Retsgrundlaget

Almindelige oplysninger:
Opfyldelse af aftalen mellem Assecca Advokater og klienten, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b.  

Assecca Advokaters retlige forpligtelse og/ eller Assecca Advokaters legitime interesse i udøvelsen af advokaterhvervet og overholdelse af de advokatetiske regler, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c og f.  

Følsomme oplysninger:
Følsomme personoplysninger behandles, når behandlingen er nødvendig for, at et krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra f.  

Følsomme personoplysninger behandles også, hvis du som registreret har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte dig som registreret eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor du som registreret ikke er i stand til at give et samtykke, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra a og c.   

CPR-nummer:
Oplysning om CPR-nummer vil alene blive behandlet, når det er nødvendigt for entydig identifikation, og når dette er påkrævet ved lov, jf. DBL § 11, stk. 2, nr. 1.  

Herudover behandler Assecca Advokater CPR-nr., for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. DBL § 11, stk. 2, nr. 4, jf. DBL § 7, stk. 1.  

Strafbare forhold:
Oplysninger om strafbare forhold vil alene blive behandlet, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke eller hvis det vurderes at være nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger hensynet til dig som registreret, jf. DBL § 8, stk. 3.  

Behandling af oplysninger om strafbare forhold kan også ske for at forfølge et retskrav, jf. DBL § 8, stk. 5, jf. DBL stk. 1.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares så længe klientforholdet består og i en efterfølgende periode på op til 10 år efter sagens afslutning, medmindre der er særlige omstændigheder, der nødvendiggør en opbevaring af personoplysningerne i enten kortere eller længere tid (afhængig af de konkrete oplysninger).

Modtagere

Assecca Advokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligt til videregivelsen, f.eks. over for din arbejdsgiver, din advokat/repræsentant eller en offentlig myndighed.

Modparter (fysiske personer), herunder personer tilknyttet modparter og/eller medarbejdere, rådgivere, leverandører, ledelsesmedlemmer m.v.

Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, virksomhed, titel, og andre oplysninger afhængigt af sagen, f.eks. cpr-nr., oplysninger om økonomiske forhold eller aftaleforhold.  

I særlige tilfælde, følsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger, CPR-nummer eller oplysninger om strafbare forhold.

Kontaktmulighed til modparter og juridisk rådgivning med henblik på varetagelse af klientforholdet.

Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne kontakte modparter og levere juridisk rådgivning og varetagelse af klientforholdet, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Assecca Advokaters retlige forpligtelse og/ eller Assecca Advokaters legitime interesse i udøvelsen af advokaterhvervet og overholdelse af de advokatetiske regler, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c og f.

Følsomme oplysninger:
Følsomme personoplysninger behandles, når behandlingen er nødvendig for, at et krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra f.

Følsomme personoplysninger behandles også, hvis du som registreret har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte dig som registreret eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor du som registreret ikke er i stand til at give et samtykke, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra a og c.

CPR-nummer:
Oplysning om CPR-nummer vil alene blive behandlet, når det er nødvendigt for entydig identifikation, og når dette er påkrævet ved lov, jf. DBL § 11, stk. 2, nr. 1.

Herudover behandler Assecca Advokater CPR-nr., for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. DBL § 11, stk.

Strafbare forhold:
Oplysninger om strafbare forhold vil alene blive behandlet, hvis du har givet samtykke eller hvis det vurderes at være nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til dig som registreret, jf. DBL § 8, stk. 3.

Behandling af oplysninger om strafbare forhold kan også ske for at forfølge et retskrav, jf. DBL § 8, stk. 5, jf. DBL stk. 1.

Oplysningerne opbevares så længe klientforholdet består og i en efterfølgende periode på op til 10 år efter sagens afslutning, medmindre der er særlige omstændigheder, der nødvendiggør en opbevaring af personoplysningerne i enten kortere eller længere tid (afhængig af de konkrete oplysninger).

Assecca Advokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligt til videregivelsen, f.eks. over for din arbejdsgiver, din advokat/repræsentant eller en offentlig myndighed.

Vidner, skønsmænd og andre rådgivere m.v.

Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.  

Oplysninger omkring uddannelse, erhvervserfaring og øvrige hverv, erfaringer og erhvervsforbindelser.  

Særligt i relation til vidner:

Andre oplysninger afhængig af sagen, f.eks. oplysninger om økonomiske forhold, aftaleforhold eller erstatningsforhold, og i visse tilfælde personfølsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold m.v.

Kontaktmulighed, juridisk rådgivning og sagsbehandling med henblik på varetagelse af klientforholdet og inddragelse af personoplysninger ved rets- og voldgiftssager.

Almindelige oplysninger: 
Vores legitime interesse i at kunne tage kontakt og levere juridisk rådgivning, herunder rets- eller voldgiftssager, og varetagelse af klientforholdet, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Assecca Advokaters retlige forpligtelse og/ eller Assecca Advokaters legitime interesse i udøvelsen af advokaterhvervet og overholdelse af de advokatetiske regler, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c og f.

Følsomme oplysninger:
Følsomme personoplysninger behandles, når behandlingen er nødvendig for, at et krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra f.

Strafbare forhold:  
Oplysninger om strafbare forhold vil alene blive behandlet, hvis du har givet samtykke eller hvis det vurderes at være nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til dig som registreret, jf. DBL § 8, stk. 3.

Behandling af oplysninger om strafbare forhold kan også ske for at forfølge et retskrav, jf. DBL § 8, stk. 5, jf. DBL stk. 1.  

Oplysningerne opbevares så længe klientforholdet består og i en efterfølgende periode på op til 10 år efter sagens afslutning, medmindre der er særlige omstændigheder, der nødvendiggør en opbevaring af personoplysningerne i enten kortere eller længere tid (afhængig af de konkrete oplysninger).

Assecca Advokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligt til videregivelsen, f.eks. over for din arbejdsgiver, din advokat/repræsentant eller en offentlig myndighed.