BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER M.V.

Kategorier

Besøgende
på vores hjemmeside

Personoplysninger

IP-adresse ved placering af cookies.

Læs vores cookiepolitik for at få mere information om vores brug af cookies på www.assecca.dk, og om hvordan du deaktiverer eller sletter disse cookies.

Formål

Formålet er at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, huske dine præferencer, såsom f.eks. valg af sprog, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medier.

Retsgrundlaget

Hvis behandlingen af din IP-adresse ikke er baseret på samtykke, er den baseret på Assecca Advokaters legitime interesse i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, optimere driften heraf og at markedsføre vores ydelser på de sociale medier, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Opbevaring

Din IP-adresse anvendt i forbindelse med cookies til statistiske formål opbevares i en periode på op til 14 måneder efter, at cookien er blevet gemt på din harddisk.

Modtagere

Din IP-adresse overlades til vores samarbejdspartner, Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af Assecca Advokater, og Google Analytics må derfor ikke anvende oplysningerne til egne formål.

Endvidere videregives din IP-adresse til Facebook Ireland Limited (”Facebook”) og LinkedIn Ireland Unlimited Company (”LinkedIn”) i overensstemmelse med retningslinjerne angivet i afsnittet ”Sociale medier” anført nedenfor.

Sociale medier

IP-adresse samt de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf samt eventuelle kommentarer til vores opslag.

Formålet er image branding samt markedsføring af Assecca Advokater.

Assecca Advokaters legitime interesse i at gøre indhold tilgængeligt på de sociale medier til de brugere, som har valgt at følge Assecca Advokater på de sociale medier, til brug for image branding og markedsføring, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Oplysningerne slettes, når opslaget bliver slettet, eller når du vælger at trække din reaktion på vores opslag (like, deling m.v.) tilbage.

Din IP-adresse anvendt i forbindelse med cookies til statistiske formål opbevares i en periode på op til 14 måneder efter, at cookien er blevet gemt på din harddisk.

Når du besøger vores sider på de sociale medier, såsom Facebook, Instagram og LinkedIn, eller vores hjemmeside, hvor der er placeret sociale media plugins, indsamler og behandler vores leverandører af sociale medier dine personoplysninger om adfærd ved hjælp af cookies i henhold til det samtykke, du eventuelt har givet leverandøren. Dette gælder også, selvom du ikke har en konto på de sociale medier.

Når du besøger vores side på Facebook, Instagram og/eller LinkedIn vil Assecca Advokater samtidig modtage anonyme statistikker om f.eks. demografi og geografi fra Facebook, Instagram og/eller LinkedIn vedrørende besøgende på www.assecca.dk og/ eller vores side på Facebook, Instagram og LinkedIn.

Assecca Advokater er fælles dataansvarlig for vores leverandører af sociale medier for behandlingen af personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med dit besøg på de sociale medier og på vores hjemmeside.

Det betyder, at dine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven kan udøves over for såvel Assecca Advokater som leverandørerne af de sociale medier.

Facebook, Instagram og LinkedIn har påtaget sig det primære ansvar for at sikre efterlevelse af databeskyttelsesforordningen, samt i forhold til eventuelle krav og anmodninger fra besøgende på Facebook og/ eller LinkedIn. Hvis du er bruger af Facebook og/ eller LinkedIn kan du udøve dine rettigheder via dine kontoindstillinger på Facebook og LinkedIn.

Du kan læse mere om Facebooks, Instagrams og LinkedIns behandling af personoplysninger, brug af cookies og deres analyseværktøjer via disse links:

Deltagere i vores events, foredrag, konkurrencer m.v.

Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, virksomhed, titel, uddannelsesinstitution uddannelsesår.

Når du deltager i events, foredrag m.v. afholdt af Assecca Advokater og/ eller i samarbejde med Assecca Advokater, tages der fotos og videomateriale af arrangementet og dig som deltager.

Vi registrerer og bruger oplysningerne til udstedelse af invitationer, forberedelse og afvikling af arrangementer (f.eks. til at bekræfte din tilmelding og evt. fremsende materiale fra arrangementet), samt kontakt vedrørende præmiering.

Vi registrerer og behandler personoplysningerne om dig i form af fotos og videomateriale (f.eks. til brug for markedsføring af Assecca Advokater på de sociale medier) efter deltagelse i vores arrangementer.

Assecca Advokaters legitime interesse i at kunne udbyde og gennemføre events, foredrag, konkurrencer m.v., idet en behandling af personoplysninger er nødvendig for etablering af kontakt i forbindelse med tilmelding og afviklingen af arrangementer samt vedrørende præmiering, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Assecca Advokaters legitime interesse i kunne markedsføre afholdte og lignende events, foredrag m.v. ved brug for fotos og videomateriale fra tidligere afholdte arrangementer, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f og/ eller med dit samtykke GDPR art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10.

Personoplysningerne opbevares i op til 5 år efter, at eventet, foredraget, eller konkurrencen m.v. er afsluttet.

Fotos og videoer opbevares så længe de er relevante i forhold til markedsføring af f.eks. lignende arrangementer, og opbevares i op til 5 år efter, at eventet, foredraget, eller konkurrencen m.v. er afsluttet.

Assecca Advokater videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt for afholdelsen af et arrangement.

Navn og kontaktoplysninger kan således i visse tilfælde blive delt med eksterne medarrangører af arrangementet og eventuelle betalingsformidlere, der alene behandler personoplysningerne på Assecca Advokaters vegne. Sådanne tredjeparter må ikke vende oplysningerne til egne formål.

Digitale publiceringer

IP-adresse.

Formålet er at gøres vores digitale publiceringer mere interaktive og dermed give dig en bedre læseoplevelse, når vi deler publiceringer via vores hjemmeside.

Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er Assecca Advokaters legitime interesse i at gøre indholdet af vores publiceringer mere interaktive og læsevenlige, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Din IP-adresse anvendt i forbindelse med cookies til statistiske formål opbevares i en periode på op til 14 måneder efter, at cookien er blevet gemt på din harddisk.

Når du tilgår vores digitale publiceringer via vores hjemmeside www.assecca.dk, overlades din IP-adresse til vores samarbejdspartner, Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics handler alene på vegne af Assecca Advokater, og Google Analytics må derfor ikke anvende oplysningerne til egne formål.

Endelig videregives din IP-adresse til Facebook Ireland Limited (”Facebook”) og LinkedIn Ireland Unlimited Company (”LinkedIn”) i overensstemmelse med retningslinjerne angivet i afsnittet ”Sociale medier” anført nedenfor.