ALT DU BØR VIDE OM FAMILIELÅN

Et familielån indeholder en aftale om enten et rentefrit eller lav forrentet lån, som er formaliseret gennem et gældsbrev blandt familiemedlemmer. Et familielån er derfor særligt fordelagtigt for den, der optager lånet, da det oftest indeholder favorable vilkår.

HVAD ER ET FAMILIELÅN

Når man låner penge til familie, er det en god idé at lave en låneaftale, som fastlægger vilkårene for lånet i form af et gældsbrev. Familielån oprettes ofte i situationer, hvor forældre eller bedsteforældre vil yde økonomisk bistand til køb af fast ejendom eller andre formål såsom ferier. Disse lån er fleksible, da både rentebetingelser og tilbagebetalingsvilkår kan aftales frit mellem parterne.

Lånet kan gives til familie i op- og nedadstigende linje og skal forstås i sammenhæng med boagiftsloven for de personer, der betaler 15% i gave- eller arveafgift.

Ved lån med renter er disse typisk meget lave, og både långiver og låntager skal indberette lånet til Skattestyrelsen. For at undgå konflikter og misforståelser anbefales det altid at oprette et skriftligt gældsbrev med klare lånevilkår.

RENTEFRIT FAMILIELÅN – ANFORDRINGSLÅN

Et familielån muliggør økonomisk støtte uden rente for den der låner pengene og tilbyder fordelagtige vilkår. Rentefrie familielån har normalt ingen skattemæssige konsekvenser for långiveren, da der ikke foreligger nogen renteindtægt for långiver. Hvis familielånet skal være rentefrit, skal det laves som et anfordringslån, ligesom det bør formaliseres gennem et gældsbrev, så lånet altid kan dokumenteres.

Anfordringslån tillader fleksibilitet, idet det ikke specificerer en fast tilbagebetalingsdato, men kan opsiges af begge parter, når som helst, hvorefter det skal tilbagebetales inden for en kort tidsfrist – dvs. lånet kaldes på anfordring. Når långiver har meddelt opsigelsen af familielånet, skal lånet tilbagebetales inden for en kortere periode – typisk mellem 14 dage og 3 måneder.

Der er ingen faste beløbsgrænser for familielån, og det er således op til långiveren at vurdere risikoen og beløbets størrelse.

HVAD SKAL MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ VED FAMILIELÅN

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke på forhånd kan aftale, at lånet skal nedskrives med det årlige afgiftsfri gavebeløb. En sådan kobling mellem lånet og nedskrivning via fremtidige gaver kan føre til, at hele lånebeløbet betragtes som en gave og derfor bliver underlagt gaveafgift.

Hvis långiveren dør, vil lånet blive en del af boet, indtil det er fuldt tilbagebetalt. Dette gælder uanset, om der er blevet foretaget afdrag på lånet eller ej. Hvis der ikke er foretaget afdrag, skal det fulde beløb tilbagebetales. Hvis der derimod er blevet afdraget, skal restgælden tilbagebetales.

FORÆLDELSE OG AFBRYDELSE AF FAMILIELÅN

Et familielån har som udgangspunkt en forældelsesfrist på 10 år. Denne frist kan dog afbrydes, hvis lånet løbende anerkendes over tid. I så fald vil forældelsesfristen først løbe fra tidspunktet, hvor den seneste anerkendelse eller afbetaling blev foretaget. Forældelsesfristen kan også afbrydes, hvis låntager skriftligt erkender gælden.

Det er vigtigt at være opmærksom på de potentielle skattemæssige konsekvenser, selv i tilfælde af forældelse af lånet. Hvis familielånet når sin forældelsesfrist, er der en risiko for, at Skattestyrelsen vil betragte det som en gave. Det sker dog kun, hvis Skattestyrelsen vurderer, at forældelsen udgør en eftergivelse af gælden.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING

Ønsker du professionel rådgivning og sparring i forbindelse med familielån, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi sikrer, at alle dokumenter er gyldige og i overensstemmelse med dine ønsker. Kontakt os på tlf. 69171999 eller på mail kontakt@assecca.dk til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.