ALT DU BØR VIDE OM EN SAMEJEOVERENSKOMST

Skal du til at købe bolig sammen med en anden? Så kan det være en god idé at oprette en samejeoverenskomst. Hvis ikke du er helt sikker på, hvad en samejeoverenskomst egentlig er, eller om den er relevant for dig, så kan du her læse alt du bør vide om en samejeoverenskomst til en start.

HVEM ER EN SAMEJEOVERENSKOMST RELEVANT FOR? 

Køber du bolig sammen med din kæreste, din ven eller et familiemedlem, er en samejeoverenskomst relevant. Det gælder både ved køb af ejerlejlighed, andelsbolig, villa, sommerhus, kolonihavehus m.m.

HVAD ER EN SAMEJEOVERENSKOMST? 

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale, der regulerer ejerforholdet mellem jer. I kan derfor sammen fastlægge klare retningslinjer for, hvordan I ønsker at håndtere det løbende ejerskab og en mulig konflikt, hvis den skulle opstå imellem jer i fremtiden.

HVORFOR ER EN SAMEJEOVERENSKOMST VIGTIG? 

Når man køber en bolig i fællesskab, kan det være svært at forudse og overskue konsekvenserne af senere uoverensstemmelser. Skulle uoverensstemmelserne opstå, er det en fordel, at I på forhånd selv har taget stilling til, hvordan konflikten skal løses, da I ellers vil være bundet af lovgivningens almindelige regler, som ikke nødvendigvis er de mest hensigtsmæssige for netop jeres situation. I undgår også den tvivl, der kan opstå mellem jer, hvis I ikke har en klar aftale omkring jeres ejerskab.

HVAD KAN EN SAMEJEOVERENKOMST INDEHOLDE? 

I kan selv bestemme, hvad jeres samejeoverenskomst skal indeholde af aftaler, men det vil være relevant at tage højde for: 

 • Om I kommer med forskellige beløbsmæssige indskud i boligen, og om det skal reguleres og udbetales ved et fremtidigt salg. 
 • Hvordan et evt. underskud skal fordeles ved salg af boligen. 
 • Hvordan udgifter og indtægter af boligen skal fordeles løbende. 
 • Hvordan udgifter til forbedring og vedligeholdelse skal fordeles. 
 • Hvem der skal kunne træffe hvilke beslutninger om f.eks. lånoptagelse, pantsætning, udlejning m.m.
 • Hvordan samejet kan ophøre, hvis man ikke længere ønsker at eje boligen i fællesskab.
 • Om der skal være en forkøbsret og/eller anvisningsret til andre. 
 • Hvordan et salg til en udefrakommende skal foregå og på hvilke vilkår. 
 • Hvordan boligen skal værdiansættes ved et salg. 
 • Hvad der skal ske i forbindelse med et dødsfald.
 • Hvad konsekvenserne skal være ved ikke at overholde samejeoverenskomsten, f.eks. hvis den ene af jer misligholder jeres fælles låneaftale med banken.

HVORDAN OPRETTER MAN EN SAMEJEOVERENSKOMST? 

En samejeoverenskomst er gyldig, når alle ejere har underskrevet aftalen. Det er ikke et krav, at aftalen tinglyses, men I kan vælge at gøre det. Det er heller ikke et krav, at I skal bruge en advokat, men det vil være en fordel, da advokaten har den nødvendige viden og ekspertise til at udarbejde en konkret aftale i samarbejde med jer.

5 GODE GRUNDE TIL AT OPRETTE EN SAMEJEOVERENSKOMST 

 • Samejeoverenskomsten skaber tryghed 
 • I har selvbestemmelse i forhold til aftalens indhold 
 • I får fastlagt klare retningslinjer for fremtiden 
 • I kan afværge unødige konflikter, som kan koste tid og penge 
 • I kan tage stilling til håndteringen af fremtidige uenigheder

HAR DU SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at oprette en samejeoverenskomst, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 6917 1999 eller på mail kontakt@assecca.dk. 

Hos Assecca Advokater har vi mange års erfaring med at udarbejde samejeoverenskomster, og vi er altid klar til at hjælpe med at lave en aftale, som passer til netop jeres situation.