5 GODE GRUNDE TIL AT DU SOM VIRKSOMHEDSEJER BØR OPRETTE EN FREMTIDSFULDMAGT

Som virksomhedsejer kan du sikre driften i din virksomhed ved at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du pludselig selv bliver ude af stand til det en dag. Hos Assecca Advokater gør vi de juridiske aspekter lette og forståelige, og vi har derfor oplistet 5 gode grunde til, at du som virksomhedsejer bør oprette en fremtidsfuldmagt.

1. Du kan sikre virksomhedens fremtid

Med en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem der skal overtage virksomhedens drift, hvis du pludselig bliver ude af stand til det. På den måde kan du sikre, at din virksomhed bliver drevet videre af en person eller flere personer i fællesskab, som du har tillid til.

2. Fremtidsfuldmagten kan opdeles efter kompetenceevner

Fremtidsfuldmagten kan både tage stilling til dine personlige forhold, din privatøkonomi og dine virksomhedsmæssige forhold. Derfor har du i fremtidsfuldmagten også mulighed for at uddelegere de specifikke opgaver og ansvarsområder til de rette personer efter dit ønske. Det kan f.eks. være fordi, din ægtefælle er bedst egnet til at varetage dine private forhold, mens et andet familiemedlem eller en rådgiver, har bedre styr på det økonomiske med online bankkonti-adgange, PBS-aftaler og den salgs, og derfor være bedre egnet til at varetage dine privatøkonomiske forhold, ligesom det måske er din partner i virksomheden, der skal kunne træffe beslutninger i forhold driften fremadrettet på dine vegne.  

3. Du kan sikre dine interesser på generalforsamlingen, selvom du ikke selv kan stemme personligt

Som medejer af en virksomhed, kan du fortsat gøre din indflydelse gældende på en generalforsamling, selvom du personligt ikke selv er i stand til at afgive din stemme. Med fremtidsfuldmagten kan du nemlig på forhånd udpege én eller flere personer, som du mener, er egnet til at varetage dine interesser i virksomheden. Du har altså muligheden for at bestemme, hvem der skal have rettigheden til at stemme på dine vegne til virksomhedens generalforsamling(er). På den måde kan du overdrage dine stemmerettigheder til en anden person, du har tillid til, så du forsat har indflydelse på virksomhedens drift.

4. Du kan give retningslinjer til din fuldmagtshaver på forhånd

I fremtidsfuldmagten er det muligt at angive særlige retningslinjer, som fuldmagtshaveren skal følge. Du kan derfor også vælge at udpege en eller flere kompetente personer til at føre tilsyn med, at fuldmagtshaveren overholder de retningslinjer, du har bestemt på forhånd.

5. Fremtidsfuldmagten kan være permanent men også virke midlertidigt

Uheldet kan være ude, og du kan blive ramt af en ulykke, en blodprop eller blive alvorligt syg af mange andre grunde. Der findes utallige former for sygdomme, som er enten midlertidige eller permanente. Det betyder dog stadig, at dit fravær i virksomheden kan få betydning for virksomhedens drift. En fremtidsfuldmagt kan begrænse konsekvenserne ved, at du er fraværende på grund af sygdom. Med fremtidsfuldmagten kan du netop på forhånd tilkendegive, hvem der skal afløse dig i perioden, samt angive retningslinjer for, hvordan det skal gøres. På den måde vil din virksomhed kunne undgå at lide så meget skade i din fraværsperiode, ligesom det vil kunne skabe sikkerhed for øvrige ansatte i virksomheden at vide, at beslutningen om en afløser under denne slags omstændigheder, allerede er truffet. Det kan skabe ro og tryghed for både dig og dine ansatte, ligesom det kan medvirke til, at undgå fremtidige problemstillinger og uoverensstemmelser, hvis situationen skulle opstå, og en afløser bliver nødvendig.

Hos Assecca Advokater hjælper vi gerne med at rådgive om mulighederne for at oprette en fremtidsfuldmagt, der passer bedst til netop din situation. Vi udarbejder fremtidsfuldmagten og tager naturligvis højde for både dine personlige og virksomhedens særlige behov og dine ønsker om f.eks. særlige begrænsninger eller tilsyn med de udpegede fuldmagtshavere. Kontakt os på på tlf.nr. 6917 1999 eller kontakt@assecca.dk for at høre nærmere.